Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 39 -

Mẹ Maria

Mẫu Mực Ðời Sống Thiêng Liêng

 

Trong thông điệp về việc "tôn kính Ðức Mẹ Maria" ban hành năm 1974, Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết như sau: "Làm mẫu mực cho toàn thể Giáo Hội trong việc thờ phượng Chúa, Mẹ Maria cũng là Thầy dạy về đời sống thiêng liêng cho từng người tín hữu Kitô".

Tại sao phải tôn kính và cầu nguyện với Mẹ Maria?

Thưa là bởi vì Mẹ là Mẹ của Ðấng Cứu Thế và do đó, hơn ai hết, Mẹ có thể dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta trên con đường tiến về với Chúa Giêsu. Mẹ là Thầy dạy về đời sống thiêng liêng. Còn có tước hiệu nào xứng với Mẹ hơn, nhất là đối với chúng ta là những người đang đi tìm một người hướng đạo, một sự trợ giúp để đi đúng con đường tiến về với Chúa Giêsu.

Thế nào là đời sống thiêng liêng?

Thưa là cuộc sống không diễn ra theo luật của xác thịt mà là theo Thánh Thần của Chúa. Do đó, đời sống thiêng liêng tất yếu là một thái độ cởi mở lắng nghe và đón nhận đối với Chúa Thánh Thần. Chỉ có những ai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn sống như là con cái Chúa. Chỉ có những ai để cho Chúa Thánh Thần chế ngự đến độ nên một với Người mới thực sự sống đời sống thiêng liêng.

Mẹ chính là mẫu mực cho đời sống thiêng liêng. Trong ngày truyền tin, Mẹ đã để cho thánh Thần chiếm ngự hoàn toàn. Trong ngày lễ ngũ tuần, Mẹ đã đón nhận tràn đầy Thánh Thần. Tất cả những gì xảy đến nơi Mẹ đều là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thì trái lại, biết bao nhiêu lần chúng ta cảm nhận được điều Thánh Phaolô đã thú nhận trong thư ngài gửi cho Giáo đoàn Rôma như sau:

"Tôi khám phá ra điều mâu thuẫn là: Khi tôi muốn làm điều thiện thì tôi thấy điều ác xuất hiện. Trong đáy thẳm tâm hồn tôi nhận ra luật Chúa là đúng, nhưng tôi lại thấy một thứ lề luật khác, đó là luật biến tôi thành nô lệ của tội lỗi đang ở trong tôi. Do đó, với lý trí tôi mau mắn thi hành luật Chúa nhưng trong thực tế tôi phục vụ cho luật tội, khốn cho tôi, thân phận tội lỗi của tôi lôi kéo tôi vào sự chết". (Rm 7:21-24)

Kinh nghiệm trên đây của Thánh Phaolô nói lên thân phận tội lỗi của chúng ta. Mẹ Maria thì trái lại, con người duy nhất không vướng mắc tội lỗi. Mẹ hoàn toàn đầy tràn Chúa Thánh Thần. Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa và sống cho Chúa. Do đó, Mẹ là mẫu mực cho chúng ta trong đời sống thiêng liêng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta có một người Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa. Chính vì thế mà Mẹ Maria là người hướng dẫn và là thầy dạy chúng ta trong bước đường thiêng liêng. Mẹ có thể và Mẹ hằng khao khát giúp đỡ chúng ta trên con đường thánh thiện. Mẹ có thể làm cho chúng ta vâng phục đối với Chúa Thánh Thần, nhưng Mẹ không là một bảng chỉ đường bất động, Mẹ còn cầu nguyện cho chúng ta, Mẹ an ủi chúng ta. Chúng ta hãy cùng dâng lời cầu nguyện với Mẹ.

Lạy Mẹ Cực Thánh, Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn giữ được tâm hồn trong trắng như trẻ thơ và trong suốt như dòng suối mát.

Xin Mẹ giúp chúng con có được tâm hồn quảng đại, cảm thông và sẵn sàng hiến dâng.

Xin Mẹ đừng để cho chúng con bội bạc vì tất cả những gì chúng con đã lãnh nhận và cũng không chất chứa thù hận về những sự dữ người khác làm cho chúng con.

Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con có được một trái tim hiền lành và khiêm nhượng. Một trái tim biết yêu thương mà không đòi hỏi đáp trả. Một trái tim hoàn toàn dâng hiến cho Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page