Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 24 -

Mẹ Maria Luôn Trung Thành

Thánh Ý Thiên Chúa

 

Hôm nay (ngày 22 tháng 8) Giáo Hội mừng lễ Ðức Maria Nữ Vương. Ngày lễ này đã được Ðức Giáo Hoàng Pio VII thiết lập vào năm 1955, và được mừng sau vài ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời.

Mẹ Maria lên trời được tham dự vào vinh quang hiển trị của Chúa Giêsu Con Mẹ. Tôn vinh Mẹ Maria Nữ Vương, việc làm này nhắc nhở mọi người Kitô về ơn gọi và mục đích cuối cùng của đời sống con người được trở về nhà Cha, tham dự vào vinh quang Thiên Quốc của Chúa Giêsu Kitô sau cuộc đời trên trần gian này.

Lễ Maria Nữ Vương kết thúc cuộc sống của Mẹ Maria. Một cuộc sống từ khởi đầu đã được đầy ơn phúc và cho đến phút cuối cùng được hồn xác lên trời, tham dự vào vinh quang hiển trị của Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Qua một cuộc sống luôn trung thành với Thánh ý Thiên Chúa Cha, Mẹ đã sống trọn vẹn bí quyết này: "Này tôi là Tôi tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền" (Lc 1:38).

Mừng lễ Mẹ Maria Nữ Vương, chúng ta hãy có tâm tình của bà Elisabeth mừng Mẹ là Ðấng được Thiên Chúa chúc phúc vì đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ đã cộng tác với ơn sủng của Thiên Chúa, và với thái độ vâng phục hoàn toàn, Mẹ đã đóng góp phần của mình để cho chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa được thực hiện hoàn toàn. Cuộc đời của Mẹ là mẫu gương cho mọi tín hữu, mọi kẻ tin vào Thiên Chúa. Cùng với thiên sứ Gabriel, trong biến cố Truyền Tin, chúng ta hãy chào Mẹ: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà" (Lc 1:28). Trong biến cố viếng thăm với bà Elizabeth, chúng ta chào Mẹ: "Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ" (Lc 1:42).

Thật, Mẹ có phúc vì tin rằng những lời Thiên Chúa phán đã được ứng nghiệm, và với hết lòng ngưỡng mộ Mẹ, chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu xác nhận phẩm giá cao sang của Mẹ, không phải phẩm giá được xây dựng trên thực tại trần gian, dù đó là thực tại đáng quý trong đó là tình mẫu tử: Khi một người nữ nghe lời Chúa Giêsu rao giảng rồi chúc tụng Mẹ Maria như sau: "Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú" (Lc 11:27) thì Chúa Giêsu đã trả lời: "Ai lắng nghe lời Thiên Chúa thì được hạnh phúc hơn" (Lc 11:28). Thử hỏi ai lắng nghe lời Thiên Chúa hơn Mẹ Maria? Mẹ Maria qủa được hạnh phúc hơn mọi người nữ, Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai đã xác nhận điều này ít là hai lần.

Lần thứ nhất như vừa được nhắc lại trên đây. Lần thứ hai khi Chúa Giêsu trả lời cho người loan tin là Mẹ Chúa đang đến tìm bên ngoài, Chúa Giêsu đã trả lời: "Ai là cha Mẹ Ta. Tất cả những ai chu toàn Thánh ý Thiên Chúa là cha, là mẹ, là anh chị em Ta" (Lc 8:21). Và thử hỏi ai chu toàn Thánh ý Thiên Chúa bằng Mẹ Maria và cuối cùng với môn đệ Gioan dưới chân thập giá, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trối: "Ðây là Mẹ con" (Ga 19:27). Thật là một vinh dự cho chúng ta biết là chừng nào vì được tình mẫu tử của Mẹ bảo vệ, nâng đỡ.

Lạy Mẹ Maria, trong ngày lễ kính Mẹ là Nữ Vương hôm nay, con xin vâng lời chúc tụng Mẹ là Ðấng đầy ơn phước, là Ðấng đã tin vào lời Chúa truyền, là Ðấng đã vâng phục Thánh ý Thiên Chúa.

Xin Mẹ hãy nhận lấy con làm con của Mẹ.

Xin giúp con noi gương sống như mẹ: đầy ơn phúc, tin vào lời Chúa truyền, vâng phục Thánh ý Thiên Chúa.

Xin Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ con trên con đường theo Chúa Giêsu, con Mẹ trong mọi hoàn cảnh. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page