Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 16 -

Giá Trị Ðích Thực Của Con Người

 

Giá trị của con người được cân đo bằng nhiều cách khác nhau.

Một nhà bác học Mỹ nọ đã phân tích các yếu tố con người và đánh giá như sau:

Trong con người có một số nước đủ để giặt một cái khăn bàn.

Máu được chứa đựng một lượng sắt đủ để làm được bảy cái đinh đóng móng ngựa. Một số vôi đủ để quét được một bức tường nhỏ. Một số than đủ để làm được sáu mươi lăm cây bút chì. Và một lượng phốt phát đủ để làm một hợp kim và số muối khoảng một muỗng cà phê. Trị giá của tất cả những yếu tố ấy dĩ nhiên không quá một Mỹ kim.

Nhưng cũng trong một cách lượng giá hoàn toàn vật chất ấy, một chuyên gia về nguyên tử lại ước tính rằng:

Năng lượng nguyên tử trong mỗi một con người có thể lên đến mười một triệu kW. Nghĩa là bình quân của mỗi giờ, mỗi một kilô sức năng lượng trong thân thể con người có thể sản xuất được bốn trăm ngàn kW. Như vậy, mỗi người có thể trị giá đến tám mười lăm tỷ Mỹ kim.

Khoa tâm lý học hiện đại khẳng định rằng:

Mỗi người đều có lòng thiện hảo nội tại cần phải được trau dồi và phát triển.

Nhưng một sử gia khi nhìn về quá khứ của bốn ngàn năm chiến tranh liên tục trong lịch sử nhân loại, xem ra không thể tin rằng:

Con người tự bản tính là tốt. Các trại tập trung, các lò sát sinh, các cuộc thanh lọc chủng tộc và bao nhiêu hình thức tội ác tinh vi ngày nay khiến cho nhiều người buồn lo về câu nói: "Nhân chi sơ, tính bản thiện" của người Á Ðông chúng ta.

Nhưng đâu là giá trị đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Viếng thăm các kim tự tháp của người Ai Cập, các lăng tẩm của vua chúa thời xa xưa, hay ngay cả lăng của các lãnh tụ cộng sản của thời hiện đại, chúng ta đọc được một sứ điệp giống nhau. Người ta muốn chứng tỏ cho hậu thế và ngay cả với Ðấng Tạo Hóa rằng: họ là những người vĩ đại.

Nhiều cái nhìn và đánh giá khác nhau về con người, có kẻ miệt thị đến độ chỉ xem con người như một phương tiện để sử dụng, chà đạp và vứt bỏ. Có người tự nâng mình lên chín tầng mây. Có người chỉ nhìn thấy sự thấp hèn xấu xa trong con người.

Quý vị và các bạn thân mến,

Người tín hữu Kitô chúng ta biết rằng. Chỉ trong Thiên Chúa con người mới nhận ra được giá trị đích thực của mình. Vì mạng lấy hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi người có một phẩm giá cao trọng bất khả xâm phạm: dù xấu xa, đần độn, thấp hèn đến đâu, mỗi người đều có một phẩm giá cao trọng và một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim Thiên Chúa. Ðây có thể là ý tưởng nuôi dưỡng niềm tin chúng ta trong tháng Mân Côi này. Mẹ Maria đã nhận ra giá trị đích thực của con người và công bố giá trị ấy qua bài ca Magnificat. Người đời vẫn quen đánh giá con người dựa trên của cải vật chất và quyền bính. Những kẻ quyền thế và giàu có cậy dựa vào của cải vật chất và địa vị xã hội để tự cao, tự đại. Mẹ Maria đã đánh đổ hoàn toàn cách đánh giá ấy. Với Mẹ, mỗi người đều có một phẩm giá bình đẳng duy nhất và chỉ có một giá trị đáng đề cao. Ðó là lòng khiêm hạ và lòng tín thác của con người vào quyền năng của Thiên Chúa mà thôi.

Sự giàu sang và quyền bính đích thực của con người chính là trở nên khiêm hạ trước mặt Thiên Chúa, càng cảm thấy mình bất lực yếu đuối, con người càng được Thiên Chúa lấp đầy và nâng lên. Ðây chính là nghịch lí của Tin Mừng mà Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi các môn đệ của Ngài đón nhận: "Ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên. Ai muốn nên cao trọng. Hãy làm người đầy tớ phục vụ anh em" (Mc 9: 35; Lc 14: 11; Mt 23:11-12). Mẹ Maria quả thật là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Mẹ sống tư cách môn đệ ấy một cách trọn vẹn khi thưa với sứ thần: "Này Tôi là tôi tớ Chúa, Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền". (Lc 1:38)

Mẹ là mẫu mực của chúng ta trong cuộc hành trình đức tin. Mẹ là người mẫu đích thực của nhân loại, Mẹ đã nêu cao giá trị tích cực của con người.

Lạy mẹ Maria, chúng con đi lại cuộc hành trình đức tin của Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi hằng ngày. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con luôn nhận ra phẩm giá cao trọng nơi mỗi người chúng con và sống sao cho xứng đáng với tước hiệu làm con cái Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page