Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 12 -

Kinh Mân Côi Với Các Tín Hữu

 

Tháng Mười là tháng có nhiều kỷ niệm lớn. Ðặc biệt ngày 01 tháng 10 năm 1999 vừa qua, Trung Quốc đã mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, đa số người dân Trung Hoa có được đầy đủ cơm áo và những tiện nghi văn minh tối thiểu của cuộc sống. Nhưng dù cho nền kinh tế của Trung Quốc có hứa hẹn đến đâu, người dân Trung Hoa và cả thế giới cũng khó mà quên được bóng ma của điều được gọi là "một bước nhảy vọt vĩ đại", và "cuộc cách mạng văn hóa" do Chủ tịch Mao Trạch Ðông đề xướng. Bởi vì, sau khi các chế độ cộng sản đã sụp đổ tại Liên Xô và Ðông Âu, bóng ma ấy vẫn còn một số nơi trên thế giới.

Anh chị em thân mến,

Tháng Mười không những chỉ gợi lên những hình ảnh của kinh hoàng, chết chóc. Tháng Mười đối với các tín hữu Công Giáo trên khắp thế giới là tháng của hy vọng. Chúng ta hẳn còn nhớ ngày 13 tháng 10 năm 1917, nghĩa là không đầy một tháng trước khi bùng nổ của cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga. Ðức Mẹ hiện ra lần cuối cùng cho ba trẻ em tại Fatima Bồ Ðào Nha, lần này Ðức Mẹ đã loan báo như sau: "Ta yêu cầu hãy dâng hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch của Ta, và rước lễ đền tạ vào mỗi thứ bảy đầu tháng. Nếu lời yêu cầu của Ta được thi hành, nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ có hòa bình, bằng không nước Nga sẽ gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới, tạo ra chiến tranh, bách hại Giáo Hội, người lành sẽ chịu tử đạo, Ðức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều, và nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt. Nhưng, cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm của Ta sẽ chiến thắng". Tất cả mọi sự đã diễn ra như lời Ðức Mẹ tiên báo. Cuộc Cách Mạng Tháng Mười ở Nga đã gây kinh hoàng và đau thương tang tóc cho thế giới và xã hội trong 80 năm qua, nhưng cuối cùng Trái Tim Mẹ đã thắng.

Trong quyển sách "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tin ở sự can thiệp lạ lùng của Ðức Mẹ trong sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Liên Xô và Ðông Âu. Do đó, chúng ta bước vào tháng Mười, tháng Mân Côi không chỉ với những kỷ niệm về đau thương, tang tóc và mất mát, mà bằng hy vọng và tin tưởng thay cho chiến tranh, tù ngục, các trại tập trung, chúng ta có hình ảnh của tràng chuỗi Mân Côi.

Còn gì cao quý bằng hình ảnh của các vị tử đạo, tiến ra pháp trường trên tay không có một thuẫn đỡ nào khác hơn là tràng chuỗi Mân Côi. Còn gì hào hùng bằng hình ảnh của các nữ tu nối kết vòng tay với nhau bằng tràng chuỗi Mân Côi mà vẫn có thể chặn đứng được xe tăng, thiết giáp. Còn gì đẹp bằng hình ảnh của những cụ già sớm hôm âm thầm lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho con cháu. Còn gì khích lệ bằng hình ảnh của các gia đình sáng tối quây quần bên nhau để dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi. Và dĩ nhiên còn gì an ủi và đỡ nâng bằng nằm bất lực trên giường bệnh mà vẫn có tràng chuối trên tay.

Trong pháp trường, nơi tù ngục, trong gia đình, trong một cuộc cách mạng ôn hòa trên giường bệnh hay trong xó bếp. Tràng chuỗi Mân Côi vẫn luôn là sức mạnh và niềm hy vọng của con người.

Mừng kính Ðức Mẹ Mân Côi hôm nay và trong suốt tháng Mười. Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa và sức mạnh của lời kinh Mân Côi trong cuộc sống của người tín hữu chúng ta. Ðọc kinh Mân Côi là sống lại niềm hy vọng của Mẹ Maria, Ðấng đã thưa "Xin Vâng" với Chúa trong tất cả mọi sự, bởi vì tin rằng Chúa là Ðấng có thể làm được tất cả mọi sự. Trái Tim Mẹ Maria đã thắng như Mẹ đã hứa.

Với tràng chuỗi Mân Côi mà chúng ta sẽ dâng Mẹ trong suốt tháng Mười này, chúng ta hãy xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để tìm niềm tin của chúng ta được kiên vững và niềm hy vọng của chúng ta được tiếp tục nuôi dưỡng. Cùng với Mẹ là Ðấng đã thưa "Xin Vâng" với Ðấng có thể làm được tất cả mọi sự, chúng ta hãy cùng nhau nói lên niềm tin của chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page