Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 11 -

Mẹ Maria Là Danh Dự

Là Niềm Vui Cho Nhân Loại

 

Chúa nhật này (ngày 1 tháng 1 năm 1995) là ngày đầu năm vừa là ngày lễ Ðức Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa, vừa là ngày hòa bình thế giới. Chắc chắn mỗi người chúng ta có nhiều đường hướng, nhiều tâm tình để suy niệm trong dịp này.

Ngày đầu năm chắc chắn có nhiều tình cảm sôi sục trong chúng ta, những điều mọi người vẫn để ý đến chắc phải là tâm tình tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta trong năm 1994 vừa qua, bắt đầu từ ngày một, quả đất sẽ mang chúng ta 365 ngày nữa trong quỹ đạo của nó chung quanh mặt trời. Ngày đầu năm đối với nhiều người còn gọi là ngày để đúc kết kinh nghiệm của một năm qua và lập những dự án, những quyết định, những dốc lòng cho năm mới. Và đây cũng là dịp để xin ơn Chúa thứ tha cho những gì không hay đã qua, đồng thời cầu xin Người ban ơn trợ giúp cho những gì mình sắp thực hiện.

Những ngày đã qua thì mãi mãi qua đi rồi, chúng ta không còn làm gì được nữa, không còn lấy lại được nữa, chỉ có điều là những ngày đã qua đó đã góp phần tái tạo nên chúng ta ngày hôm nay và giúp trang bị cho chúng ta để tiếp tục sống. Tiếp tục sống, muốn sống trọn vẹn, rút kinh nghiệm nơi những gì mình đã sống và cậy trông vào tình yêu thương của Chúa. Ðó là điều quan trọng.

- Chúa ban cho chúng ta một năm nữa để thi hành những gì chúng ta chưa thi hành kịp để trở thành con người mà chúng ta chưa đạt được. Trong ngày đầu năm chúng ta mừng kính Ðức Mẹ - Mẹ Thiên Chúa. Ðó là một ơn lành Chúa ban cho nhân loại. Trong ngày lễ Giáng Sinh mọi suy niệm hướng về Chúa Giêsu thì trong ngày lễ này mọi suy niệm hướng về Ðức Maria - Mẹ của Người.

Bài đọc 1 (Sách Dân Số 6:22-27) chính là lời chúc lành của Thiên Chúa cho dân người qua miệng của Aaron và con gái của ông như Thiên Chúa đã nói cho Môisen biết, đó là lời chúc đem lại bình an và hy vọng. Theo văn hóa Do Thái, lời chúc lành nhân danh Chúa không phải chỉ là lời ước ao cầu mong nhưng là lời chúc lành thật sự, tức là ơn lành Chúa hành động qua sự chúc lành đó. Lời chúc lành đó còn được lặp lại lời Thánh Vịnh 66 (Tv 66: 2-3.5.6.8) được dùng làm đáp ca trong phụng vụ Chúa Nhật này khi chọn lời chúc lành của Chúa cho khắp cùng bờ cõi trái đất.

Trong ngày lễ Ðức Mẹ - Mẹ Thiên Chúa, Giáo Hội muốn nói lên Ðức Maria là ơn chúc lành to lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban cho trần gian và Ðức Mẹ còn là máng thông ơn Chúa xuống cho toàn thể nhân loại. Chủ đề đó được Thánh Phaolô nhắc lại rõ ràng trong bài đọc 2 (Galata 4:4-7). Nhờ Ðức Mẹ và qua Ðức Mẹ, Chúa Giêsu Ðấng cứu thế muôn dân trông đợi qua bao thế kỷ đã sinh ra nơi trần gian dưới chế độ luật để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật làm cho họ trở nên dưỡng tử, trở nên những người thừa tự và nhất là được gọi Thiên Chúa là Cha. Thánh Phaolô nói rõ Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, làm Mẹ không phải của bản tính nhân loại của Chúa Giêsu mà thôi, mà còn là Mẹ của bản tính Thiên Chúa đã nhận lấy thể xác trong lòng Ðức Mẹ và sinh ra trong trần thế. Hơn nữa với cách nhìn của Thánh Phaolô nhờ Chúa Giêsu, con Mẹ Maria, chúng ta trở thành nghĩa tử và được gọi Thiên Chúa là Cha thì cũng nhờ Chúa Giêsu - Ðức Mẹ là Mẹ của chúng ta.

Khi sinh ra Ngôi Hai nơi trần gian, Ðức Mẹ sinh ra nhân loại trong tình Cha Con với Thiên Chúa. Có lẽ không có tước hiệu nào cao trọng cho bằng tước hiệu hôm nay chúng ta mừng kính: Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ðức Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của nhân loại.

Bài Phúc Âm (Lc 2:16-21) trình bày lại cho chúng ta cảnh hang Bêlem ngày lễ Chúa Giáng Sinh, nhưng mọi chú ý được hướng về Mẹ Maria, nhất là khi Thánh Luca ghi lại hai thái độ của Ðức Mẹ trước những biến cố của ơn cứu rỗi là: "Ghi nhớ và Suy niệm trong lòng". Nhờ ghi nhớ và suy niệm trong lòng mà Ðức Mẹ luôn ý thức và hiểu được sứ mạng của Chúa Giêsu và sự cộng tác của mình vào chương trình của Thiên Chúa. Một lần nữa, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Ðức Mẹ không những là Mẹ Thiên Chúa mà còn là một mẫu gương cho con người chúng ta trong đời sống đức tin.

Cùng với Ðức Mẹ, chúng ta ghi nhớ và suy niệm những ơn lành của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên khi mừng kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta đừng tách rời Người ra khỏi thế giới chúng ta đang sống, và cũng đừng dùng lễ này đặt Người lên tượng đài để rồi có một hình ảnh rằng: Ngài không còn là một con người giữa chúng ta nhưng phải luôn ý thức rằng: Ðức Mẹ đang ở với chúng ta và Người là danh dự, là hy vọng của nhân loại. Ðó là niềm vui, sự hãnh diện và hy vọng của Giáo Hội hơn giữa Ðức Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa.

Bao lâu con người hiểu được Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của toàn thể nhân loại và sống kinh nghiệm đó thì bấy lâu con người có được sự bình an, bình an trong tâm hồn và bình an với nhau. Nhất là khi hiểu được sứ mạng của Mẹ Maria trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy bắt chước Mẹ Maria và cùng với Mẹ Maria mang Chúa Giêsu - Vua Hòa Bình - đến cho thế giới. Ðó là bổn phận của mỗi người Kitô hữu, những người đã được Thiên Chúa mời gọi và đáp lại tiếng "Xin Vâng" ngày nhận bí tích Rửa Tội.

Xin Ðức Mẹ giúp mỗi người chúng ta luôn trung thành thực hiện lời hứa của mình khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội để yêu thương và phụng sự Chúa suốt đời chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page