Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 08 -

Mẹ Sầu Bi Dưới Chân Thập Giá

 

"Hỡi bà! Ðây là con bà. Hỡi con! Ðây là mẹ con." (Ga 19:26-27)

Hỡi bà! Hỡi người đàn bà! Mẹ Maria tượng trưng cho dân mới, cho những người nghèo, những người đang sống trong hy vọng được giải thoát và tự do.

Ðối với Thánh sử Gioan, Mẹ của Chúa Giêsu là người tin và kêu gọi người khác vâng phục lời Chúa. Mẹ biết tất cả nhu cầu của dân Chúa và trình lên với Con Mẹ. Và Mẹ cũng biết rằng, chỉ có thái độ vâng phục lời Chúa mới có thể mang lại những đổi thay. Mẹ là mẫu mực của sự vâng phục, Mẹ đã đi theo Chúa Giêsu trong suốt cuộc hành trình và sứ vụ công khai của Ngài. Từ lúc khởi đầu cho đến lúc Ngài chịu treo trên thập giá.

Dưới chân thập giá, Mẹ đã trở thành Mẹ của tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu. Nơi Mẹ cũng như Chúa Giêsu, họ hiểu được ý nghĩa của nghèo khó, khiêm hạ, vâng phục, cảm thông và xót thương. Sau Thánh Thần là ơn ban đầu tiên, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ cho Giáo Hội, cho những người anh em của Ngài.

Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, hình ảnh này của Mẹ vẫn được tiếp nối không biết bao nhiêu người phụ nữ, những người mẹ can đảm trong lịch sử nhân loại.

Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại các nước châu Mỹ La Tinh được cử hành với một truyền thống rất đặc biệt, ở đó người ta sống lại sự hiện diện của Mẹ Maria dưới chân thập giá Chúa Giêsu: Các phụ nữ tập trung lại dưới chân thập giá, họ đi lại từng bước những khổ nạn của Chúa Giêsu trong tiếng hát, trong những lời cầu nguyện và cả trong tiếng khóc nữa.

Các tín hữu còn giữ một truyền thống khác gọi là: "chia buồn". Truyền thống này được cử hành sau nghi thức phụng vụ của Giáo Hội vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh: Mọi người trở vào nhà thờ để an ủi Ðức Mẹ sầu bi, như thể được ở bên Mẹ khi Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, dân chúng chia sẻ nỗi đau của Ngài, vừa nói lên với Mẹ chính nỗi đau của họ. Trong nghi thức truyền thống chia sẻ nỗi đau buồn này là bức tượng của người phụ nữ mặc áo đen đứng dưới chân thập giá, khi xác Chúa Giêsu được tháo gỡ khỏi thập giá, thì bức tượng của người phụ nữ được đặt ở đầu chiếc quan tài. Người phụ nữ mặc áo đen đấy dĩ nhiên tượng trưng cho Mẹ Maria, là Mẹ của người con bị hành quyết, là người đàn bà luôn phấn đấu để tin vào sứ điệp của Con, Mẹ đã phải dằn lại cơn giận dữ trước thái độ phản bội của dân chúng, và của những người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Mẹ đã phải tha thứ cho tất cả mọi người.

Sự hiện diện của Mẹ là một nhắc nhở cho dân chúng rằng: Chúa Giêsu không hoàn toàn bị bỏ rơi trên thập giá, vẫn có một người đứng bên cạnh Ngài trong cơn hấp hối của Ngài. Chính nhờ sự hiện diện này mà Mẹ đã trở thành Mẹ mẫu mực của chúng ta. Sự hiện diện của Mẹ dưới chân thập giá Chúa Giêsu cũng gợi lên cho chúng ta không biết bao nhiêu khổ đau của con người. Bóng thập giá bao phủ khắp nơi, khổ đau không miễn trừ bất cứ một người nào.

Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, Mẹ Maria ôm lấy tất cả mọi con cái Ngài, tất cả đều được ủy thác cho Mẹ. Mẹ đứng bên cạnh tất cả những ai đang đau khổ. Mẹ âm thầm chia sẻ và chịu đựng nỗi đau khổ của từng người như thể của riêng Mẹ. Con người dễ dàng liên đới và cảm thông trong khổ đau.

Ðó là tư tưởng cần được nuôi dưỡng khi chúng ta chiêm ngắm Mẹ dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Bên Mẹ, chúng ta cảm nhận được không biết bao nỗi khổ đau của những người xung quanh chúng ta. Bên Mẹ, với tước hiệu Mẹ Sầu Bi, chúng ta được mời gọi chia sẻ, san sớt nỗi khổ đau của mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page