Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 06 -

Mẹ Maria là mẫu gương Ðức tin

 

"Phúc cho Bà biết là dường nào vì đã tin vào những lời Chúa hứa" (Lc 1:45). Chúng ta không thể nào chúc mừng Mẹ bằng những lời đẹp đẽ hơn bằng những lời của bà Elisabeth.

Ðức Maria là Mẹ của Giáo Hội, là mẫu gương sống đức tin cho chúng ta. Ðức tin là sự chấp nhận tươi vui, khiêm tốn, đầy lòng biết ơn đối với Chúa, Ðấng là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14:6). Mẹ Maria cưu mang trong lòng Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa Cha khi Mẹ tiếp nhận trong tâm hồn Tin Mừng Ðấng cứu chuộc ngự đến và chấp nhận sứ mạng được trao phó cho Mẹ. Lời Mẹ đáp trả: "Này tôi đây là tôi tớ của Chúa" (Lc 1:38) là lời đáp trả của đức tin, một đức tin đầy tin tưởng và hy vọng. Ðức tin là sự chấp nhận hoàn toàn, là sự tin tưởng vào Thiên Chúa, là tỉnh thức đón nhận những dấu chỉ mạc khải Thánh ý Ngài, là phát triển tình yêu thương đến với thế gian. Ðức tin của Mẹ là niềm vui, nhưng đồng thời cũng là một thái độ khiêm tốn, sốt sắng đi tìm Thánh ý của Thiên Chúa. Nhờ đức tin, Mẹ Maria có thể nhận ra đâu là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, Mẹ là mẫu gương cho Giáo Hội trong thái độ sẵn sàng phục vụ anh chị em xung quanh.

Tất cả những gì thư Do Thái nói về đức tin được thể hiện nơi đức tin của Mẹ Maria. Ðức tin bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng ta. Ðức tin làm chúng ta vững tâm về những thực tại không trông thấy. Nhờ đức tin mà toàn dân Cựu Ước được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin ta nhận thức được rằng: Vũ trụ được xếp đặt bởi Ngôi Lời Thiên Chúa, và do đó, điều hữu hình đến từ điều vô hình (Dt 1, 1-3). Với đức tin toàn vẹn, Mẹ Maria nhận thấy công cuộc tạo dựng kỳ diệu mới đang xảy ra nơi việc Nhập thể của Ngôi Lời hằng hữu. Ðó là sự tạo đựng của trời mới và đất mới, một sự tạo dựng kỳ diệu hơn sự tạo dựng của vũ trụ hữu hình lúc ban đầu.

Không đức tin, không thể nào làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ Maria làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn mọi tạo vật khác, vì đức tin nơi Mẹ trỗi vượt hơn đức tin của mọi tạo vật khác.

- Nhờ đức tin, ông Noe được Thiên Chúa báo trước những gì không thấy sẽ xảy ra trong tương lai, ông sửa soạn tàu để cứu gia đình. Nhờ đức tin, ông đã chứng minh cho thế gian thấy cái lầm lẫn và ông được thừa hưởng sự công chính đến từ đức tin.

- Nhờ đức tin, Mẹ Maria trở thành chiếc tàu cứu rỗi cho chúng ta, nhờ chiếc tàu đó, Ðấng cứu rỗi thế gian đến được với chúng ta, và Mẹ là kiểu mẫu và là lời hứa cho Giáo Hội, chiếc tàu cứu rỗi nhân loại.

- Nhờ đức tin, ông Abraham vâng nghe theo lời Thiên Chúa gọi ra đi đến vùng đất hứa ban cho ông và dòng dõi ông, ông rời bỏ nhà cửa quê hương ra đi mà không biết sẽ đi đến đâu.

- Trong đức tin, Mẹ Maria trỗi vượt hơn ông Abraham xa, và hơn cả những vị tổ phụ khác trong dân Thiên Chúa. Mẹ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi ràng buộc thông thường của cuộc sống, ra đi đến vùng đất an toàn không được biết trước, chấp nhận sứ mạng làm Mẹ và làm người tôi tớ, người tôi tớ của Ðấng cứu rỗi thế gian. Trong thái độ vâng phục đức tin, Mẹ chấp nhận cuộc ra đi to lớn nhất, đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô, cuộc ra đi vượt qua cái chết trên thập giá.

- Nhờ đức tin, ông Abraham hiến dâng con mình là Isaac, Abraham đã nhận những lời của Thiên Chúa hứa, nhưng giờ đây ông phải dâng hiến đứa con duy nhất của mình. Thiên Chúa thực sự đã không muốn Abraham giết con mình để hiến dâng Ngài, Ngài đã giải thoát Abraham và người con duy nhất khỏi mối dây ràng buộc của truyền thống văn hoá đời đó. Thiên Chúa đã không muốn người Do Thái và quan Philato ra tay giết Chúa Giêsu Con Một mình. Nhưng Thiên Chúa muốn Chúa Giêsu trong bất cứ trường hợp nào cũng chứng tỏ thái độ mình luôn luôn dâng hiến mình để cứu rỗi thế giới. Mẹ Maria đã hoàn toàn sống theo Chúa Giêsu, với con tim đau khổ, Mẹ Maria kết hiệp với hy tế của con trên thập giá.

Phần chúng ta thì sao, với tất cả những chứng tích đức tin quanh ta như vậy, chúng ta hãy ném bỏ mọi ràng buộc, mọi tội lỗi và nhất quyết chạy đến, đôi mắt hướng về Chúa Giêsu, Ðấng là cội nguồn và là cùng đích đức tin chúng ta. Mẹ Maria có đức tin trỗi vượt hơn mọi người vì Mẹ hoàn toàn đứng về Chúa Giêsu, Mẹ chỉ cho chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu như Ðấng cứu rỗi của tất cả và Mẹ dâng hiến chính Mẹ cho Chúa Giêsu, Ðấng là người tôi tớ trọn hảo nhất của Thiên Chúa. Thái độ sống đức tin của Mẹ dạy chúng ta và toàn thể Giáo Hội biết rằng: Không có ơn cứu rỗi nào khác ngoài ơn cứu rỗi do Chúa Giêsu trao ban.

Lạy Cha, chúng con dâng lời chúc tụng Cha, nguồn mạch mọi ánh sáng và sự sống vì đã sai Chúa Giêsu Kitô đến với chúng con. Chúng con chúc tụng Cha vì đã trao ban cho Mẹ Maria một đức tin tinh tuyền, mạnh mẽ, tràn đầy niềm vui để Mẹ trở thành người sứ giả đặc biệt nhất của ơn cứu rỗi và là mẫu gương sống đức tin cho chúng con.

Với toàn thể Giáo Hội, chúng con hướng về Mẹ Maria, Ðấng sống đức tin hoàn toàn, với hết lòng tin tưởng vào lời khẩn cầu của Mẹ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con được ơn đào sâu đức tin, để chúng con tin tưởng vào lời Chúa hứa sẽ được thực hiện nơi tất cả những ai tin vào Chúa.

Lạy Mẹ Maria, mỗi lần chúng con đọc lên câu kinh: "Mẹ có phúc hơn mọi người nữ, chúng con chúc tụng Mẹ vì gương mẫu đức tin. Xin Mẹ hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho đức tin của chúng con được mạnh mẽ và chiếu sáng, tràn đầy hy vọng và sẵn sàng trở thành như quyển Phúc Âm sống, cùng với Mẹ để mang hoà bình của Thiên Chúa đến với mọi người". Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page