Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 05 -

Mẹ Maria, Mẹ Của Niềm Hy Vọng

 

Vào thời dân Israel bị thử thách, Tiên tri Isaia được Thánh Thần linh ứng, đến mời vua nước Giuda xin Thiên Chúa cho một dấu chỉ, nhưng vua đã từ chối không dám xin. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn loan báo qua miệng Tiên tri như sau: Ðây Thiên Chúa sẽ cho ngươi một dấu chỉ: "Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, và sẽ đặt tên cho con trẻ đó là Emmanuel" (Is 7,14). Ðối với dân tộc Do Thái, quyền đặt tên là quyền của người cha, vì thế đây là một đặc ân riêng cho người nữ được đặt tên cho Ðấng Cứu Thế tương lai được gọi là "Emmanuel" - nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

Tiếp đó nơi Chương 9, 5-6, sách Isaia mô tả Ðấng cứu chuộc trong tương lai như sau: "Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta, một người con được sinh ra cho chúng ta, quyền uy cai trị ngự trên đôi vai Ngài, Ngài được gọi là vị cố vấn tối cao, là Thiên Chúa toàn năng, là Cha đời đời, là Hoàng tử cho hòa bình, vương quốc và sự hòa bình của Ngài sẽ không bao giờ cùng" (Is 9,5-6). Chắc chắn một gia đình đạo đức như gia đình của song thân Ðức Maria thì không thể nào không suy niệm những lời Tiên tri trên. Gia đình của Ðức Giêsu và Ðức Maria đã nhiều lần suy niệm về đoạn sách Isaia, nói về người tôi tớ của Giavê Thiên Chúa. Hình ảnh loan báo về người trinh nữ là dấu chỉ cho lời hứa của Thiên Chúa cho dân Ngài qua các thế hệ, và Ðức Maria dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã sống niềm hy vọng và sự chờ đợi của dân Israel.

Lời hứa và sự chúc lành của Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với Mẹ ngay từ trước khi Mẹ biết mình chính là kẻ được tuyển chọn để đặt tên cho con trẻ là Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trước khi Mẹ được Thiên Chúa báo tin được chọn làm Mẹ Thiên Chúa thì tâm hồn Mẹ đã hoàn toàn hướng về Ngài. Nơi Mẹ, ơn gọi đầu tiên của con người lúc được Thiên Chúa tạo dựng, được Thiên Chúa thực hiện một cách trọn hảo nhất. Sống hình ảnh Thiên Chúa, sống giống như Ngài để phục vụ anh chị em. Ðó là lý do sâu xa được Thiên Thần chào kính như là Ðấng luôn luôn được tràn đầy ơn phước.

Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta sống thái độ sẵn sàng chờ đón Chúa đến, sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, để cho hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta được thanh luyện và được sáng tỏ lên mỗi ngày một hơn.

Thiên Chúa đến với chúng ta hằng ngày qua các biến cố, qua các ơn lành, qua những anh chị em túng thiếu cần ta giúp đỡ. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, hãy chờ đợi Ngài đến. Hạnh phúc cho chúng ta biết là chừng nào nếu được Mẹ Maria hiện diện gần bên cạnh để giúp ta trở nên sẵn sàng đón nhận Chúa như Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, khi con kêu đến danh Thánh Mẹ, lòng con tràn đầy hy vọng và ước mong được hiểu biết và yêu mến Ðấng Emmanuel, Con Mẹ mỗi ngày một hơn.

Xin Mẹ cầu nguyện cho con được biến đổi trở nên niềm hy vọng cho anh chị em xung quanh.

Xin Mẹ cho con được sống gần bên Mẹ, để học cùng Mẹ phương pháp đến với Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, lắng nghe lời người giảng dạy và đem ra thực hành trong đời sống. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page