Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 108 -

Cái Giá Của Chân Lý

 

Nhà tu đức học nổi tiếng là cha Anthony de Mêlô có viết một bài ngụ ngôn nội dung như sau:

Một hôm lang thang trên đường phố, tôi bỗng thấy có một cửa hiệu với hàng chữ: "Tại đây có bán Chân lý". Tôi tò mò bước vào hiệu, cô bán hàng niềm nở tiếp đón tôi và hỏi:

- Ông muốn mua loại chân lý nào? Chân lý từng phần hay chân lý toàn diện?

Tôi trả lời:

- Dĩ nhiên là tôi đi tìm thứ chân lý toàn diện. Một thứ chân lý không pha trộn giả dối, một thứ chân lý mà lý trí tôi hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện. Tôi muốn có chân lý đơn thuần và toàn diện.

Cô bán hàng nhìn tôi lắc đầu và chỉ sang một cửa tiệm khác, nơi có bán thứ chân lý mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi bước qua tới cửa tiệm khác. Người đàn ông đứng coi hàng và nhìn tôi với tất cả thương cảm, ông chỉ cho tôi giá biểu món hàng mà tôi muốn mua rồi nói với tôi với một giọng đầy ái ngại:

- Thưa ông, giá của món hàng rất cao.

Ðã cương quyết mua cho bằng được chân lý toàn diện, tôi liền hỏi:

- Giá bao nhiêu, xin cho tôi biết. Người bán hàng trả lời:

- Nếu ông muốn mua chân lý này, ông phải trả bằng cả cuộc sống của ông.

Tôi ra khỏi cửa tiệm, lòng buồn rười rượi. Tôi nghĩ rằng: "Tôi có thể mua chân lý toàn diện bằng một giá rẻ mạt." Thì ra, tôi chưa sẵn sàng để đón nhận chân lý. Tôi vẫn chưa muốn cho đi cuộc sống của tôi. Tôi vẫn còn bám chặt vào những xác tín của tôi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bài ngụ ngôn trên đây hẳn nói lên thái độ của nhiều người trong chúng ta đối với Ðấng tự xưng "là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14:6). Chúng ta chưa tin tưởng đầy đủ và sống trọn vẹn cho Ngài. Là chân lý nhập thể, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con người một sự gắn bó mật thiết với Ngài, bởi vì chỉ trong Ngài, con người mới có thể biết được mọi Mầu nhiệm về Thiên Chúa và về con người.

Là Con Ðường duy nhất, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con người một niềm tin tuyệt đối. Bởi vì chỉ trong Ngài, con người mới có thể tìm được cứu cánh của mình.

Là Sự Sống đích thực, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con người một tình yêu không chia sẻ. Bởi vì chỉ trong Ngài, con người mới tìm được sự sống, niềm hạnh phúc đích thực.

Ðược tạo dựng cho Thiên Chúa vốn khao khát Chân lý, Tình yêu và Hạnh phúc, nhưng con người lại lầm lạc và khốn khổ. Chinh phục được vũ trụ, nhưng con người vẫn lạc lối chưa biết đường về cõi sống. Có được rừng vàng biển bạc nhưng con người vẫn không mua được niềm hạnh phúc đích thực. Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ai tin vào Ngài thì được sống đời đời. "Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời" (Ga 6:35). Ði theo Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy và được Ngài cho ăn no nê ngày hôm trước nhưng khi nghe Ngài tuyên bố điều đó hầu hết đám đông đã bỏ ra về. (x. Ga 6:1-13)

Con người khát khao chân lý toàn diện, nhưng khi phải đón nhận chân lý ấy con người lại chùn bước vì không muốn chấp nhận những đòi hỏi của chân lý. Chân lý không chỉ để tin mà còn để sống và thực thi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con không phải những ai nói: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, là đương nhiên được vào Nước Trời mà chỉ có những ai thực thi ý Chúa Cha." (Mt 7:21)

Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và sống theo ý Chúa cho dẫu có phải chịu thiệt thòi mất mát.

Xin cho chúng con không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng: Chúng con đang thực thi ý Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page