Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 98 -

Ðừng Thất Vọng

 

Ông L. có một quyết định về chính mình vì đã phạm tội mà ông đã dốc lòng chừa nhiều lần như sau:

Cứ mỗi lần phạm tội thì ông sẽ nhổ đi 100 sợi tóc trên đầu và nếu chừng nào trên đầu không còn tóc nữa thì hình phạt cuối cùng là sẽ tự hủy chính mình. Chỉ một tháng sau là đầu của ông gần như bị trọc, nhưng ông vẫn nhất quyết thi hành hình phạt và cuối cùng thì đầu của ông hoàn toàn không còn sợi tóc nào.

Nhìn vào gương ông tuyệt vọng nói thầm, "ngày kết thúc cuộc đời ta đã đến, ta không còn cách nào để tránh phạm tội" và ông nhất quyết thi hành quyết định.

Nói xong, ông đưa tay cầm lấy khẩu súng trong hộc bàn thì bỗng một thiên thần hiện ra trao cho ông một gói quà và nói:

- Này L, khoan đã, đừng kết liễu đời mình như vậy.

- Nhưng tôi đã thề là sẽ kết thúc đời mình khi không còn sợi tóc nào trên đầu.

Thiên thần đáp:

- Nhưng Thiên Chúa không đồng ý như vậy, nên Ngài sai tôi mang xuống cho ông món quà này.

Ông mở ra và ngạc nhiên nhìn món quà Thiên Chúa trao cho, đó là một đầu tóc giả và ông đã hiểu ngụ ý của Thiên Chúa.

Quí vị và các bạn thân mến,

Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người.

Chúng ta có thể gặp trường hợp của ông L. thất vọng về chính mình, về những tội lỗi, những điều xấu mình muốn tránh chừa mà không được, nhưng Thiên Chúa thì không bỏ rơi, không thất vọng về chúng ta. Mục đích cuộc sống của Chúa Giêsu đến trần gian và mục đích các Bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập và để lại cho Giáo Hội không nhằm đến điều gì khác hơn là để tha thứ những lỗi lầm của con người và ban ơn thánh giúp con người chiến đấu với tội lỗi, canh tân đời sống. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và mời gọi con người hãy luôn hồi tâm và thật lòng thống hối và cộng tác với ơn thánh Ngài ban để canh tân đời sống mình.

Ông L. có thiện chí muốn canh tân nhưng đã rơi vào tuyệt vọng vì ông đã chiến đấu với chính tội lỗi của mình bằng sức riêng. 100 sợi tóc mà ông nhổ đi khỏi đầu mỗi lần phạm tội không thể nào bì lại được với chính hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá để đền bù tội lỗi và ban ơn cứu rỗi cho con người và ngược lại con người cũng không được có thái độ thụ động để ỷ lại vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người để chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi là điều Thiên Chúa đề nghị và Ngài không thể cứu rỗi con người nếu con người không muốn.

* * *

Lạy Chúa là Ðấng nhân từ vô cùng. Chúa không muốn cho các tội nhân phải chết nhưng ăn năn thống hối và được sống an vui hạnh phúc.

Xin thương tha thứ những tội lỗi con đã phạm và ban ơn giúp con canh tân đời sống mình. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page