Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 81 -

Chớ Ðợi Ngày Mai

 

Nhà hiền triết Sirias là bạn thân của vua Sichirius vào thế kỷ thứ 3 trước công Nguyên. Một hôm nhà hiền triết hỏi Sichirius như sau:

- Tâu bệ hạ, sau khi chinh phục Rôma, bệ hạ sẽ làm gì. Nhà vua trả lời:

- Sichirius nằm sát vách ta, chỉ trở bàn tay là có thể thanh toán.

Sirias liền hỏi tiếp:

- Sau Sichirius, bệ hạ sẽ làm gì?

Nhà vua Sirias trả lời:

- Dĩ nhiên là ta sẽ tấn công xuống Phi châu và Cartein.

Nhà hiền triết hỏi tiếp:

- Rồi sau nữa, tâu bệ hạ?

- Sau đó lại đến lượt Hy Lạp.

Nhà hiền triết như muốn dồn nhà vua vào chân tường, ông lại hỏi tiếp:

- Tâu bệ hạ. Sau hhững cuộc chinh phục ấy rồi sẽ đưa chúng ta đến đâu?

Nhà vua trả lời:

- Sau những cuộc chinh phục ấy, chúng ta sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng.

Lúc bấy giờ nhà hiền triết mới nói:

- Tâu bệ hạ, tại sao chúng ta lại không tận hưởng ngay từ bây giờ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những người nghèo nghĩ rằng, họ sẽ được hạnh phúc khi họ trở nên giàu có, còn những người giàu có thì lại nghĩ rằng, họ sẽ được hạnh phúc khi họ sẽ không còn bệnh tật. Ðó là căn bệnh của mọi người trong chúng ta. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta không bằng lòng với hiện tại của chúng ta.

Chúa Giêsu đến để mang lại cho con người hạnh phúc và hạnh phúc ngay từ trên cõi đời này. Dĩ nhiên, hạnh phúc không có nghĩa là không đau khổ. Hơn ai hết, Chúa Giêsu cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Ngài bị chống đối, bị khước từ và cuối cùng bị treo trên thập giá. Chúa Giêsu không bao giờ rao giảng một điều gì mà chính Ngài không sống được. Ngài hẳn phải là một con người hạnh phúc thực sự mới có thể tuyên bố: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính. (x. Mt 5:1-12). Niềm hạnh phúc ấy Chúa Giêsu cảm ngiệm được bởi vì Ngài luôn sống kết hiệp và phó thác với Thiên Chúa Cha. Tự nó, đau khổ nào cũng là một điều phi lý. Cho dẫu có đau khổ, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống vì con người có niềm tin vào Thiên Chúa. Chính vì tình yêu quan phòng của Thiên Chúa mà từng phút giây trong cuộc sống mang một ý nghĩa là điều đáng sống.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận và sống từng giây phút hiện tại một cách sung mãn. Chính trong giây phút hiện tại mà Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta. Chính trong công việc chúng ta đang làm mà Thiên Chúa tỏ bày ý muốn của Ngài.

Chính trong mỗi một người anh em chúng ta đang gặp gỡ mà chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng nếm niềm vui đích thực trong cuộc sống. Ðó là được gặp Chúa trong từng phút giây hiện tại qua mọi biến cố trong cuộc sống của chúng con.

Xin cho chúng con chỉ biết đi tìm một niềm vui là được yêu thương và phục vụ tha nhân.

Xin cho chúng con chỉ biết có một hạnh phúc là được sống trọn vẹn với Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page