Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 75 -

Sự Giàu Có Thật

 

"Kho tàng, của cải chúng con để ở đâu, thì lòng trí chúng con ở đó". (Lc 12:34)

Ðối với người Kitô, sự giàu có thật không phải là những của cải trần gian, mà là sự sống đời đời, là những ơn lành Thiên Chúa ban cho. Nữ tu Angelonica, một người hiện nổi tiếng trong dư luận Hoa kỳ và quốc tế vì đã thành công thiết lập hệ thống truyền thanh, truyền hình để phổ biến Lời Chúa. Một hôm, bất ngờ gặp một luật sư giàu có, được hưởng mọi tiện nghi trên đời, có gia đình con cái hoàn toàn sum họp, vị luật sư này khoe với nữ tu là không có gì trên đời này mà ông không hưởng được nếu ông muốn, vì phương tiện vật chất, tiền của không bao giờ thiếu với ông, nhưng nữ tu chỉ hỏi lại ông có một câu thôi.

Ông sống có hạnh phúc hoàn toàn không? Câu hỏi này đánh động vào niềm thao thức sâu xa của ông. Ông thú thật với nữ tu. Tôi có được đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng tôi không thấy được an vui hạnh phúc thật sự trong tâm hồn, lúc nào tâm hồn cũng cảm thấy trống rỗng và ông hỏi nữ tu bí quyết để sống hạnh phúc thật. Câu trả lời của nữ tu cho luật sư này là câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng thanh niên giàu có trong phúc âm đến hỏi Chúa phải làm sao để được sống đời đời. Nữ tu khuyên ông sống đừng chỉ nghĩ đến vật chất không mà thôi, nhưng hãy nghĩ đến sự sống đời đời. Hãy lo tích trữ cho mình những sự đời đời. "Con hãy về và bán hết mọi gia tài con có, phân phát cho người nghèo rồi đến đây theo Ta". Ðó là bí quyết Chúa Giêsu mạc khải cho chàng thanh niên giàu có và cách nào đó không ngừng được tuyên truyền cho các thế hệ những người tin Chúa và cho chúng ta hôm nay.

Người Kitô sống đức tin của mình không nên chỉ nghĩ đến những vật chất trên trần gian, mà còn và nhất là phải nghĩ đến những của cải thiêng liêng trên trời. Tâm hồn người Kitô sống giữa trần gian, nhưng được hướng về trời, để hướng về trời dễ dàng thì phải chấp nhận bán đi của cải, nghĩa là sống không bám víu vào của cải. "Của cải chúng con ở đâu thì lòng trí chúng con ở đó".

Quí vị và các bạn thân mến,

Người Kitô hướng về trời nhưng không sống thụ động giữa những bổn phận trần gian, sự tỉnh thức đợi chờ Thiên Chúa ngự đến không phải là cớ để những người Kitô ngồi không một cách thụ động. Cần phải có thái độ chờ đợi tích cực với hết sức dấn thân chu toàn công việc mà Thiên Chúa muốn chúng ta chu toàn trên trần gian này như những người đầy tớ được Chúa Giêsu nhắc đến trong dụ ngôn. Trong khi chờ đợi chủ mình về, những người đầy tớ đó phải chu toàn bổn phận được trao phó cho. Những người tôi tớ trong dụ ngôn chờ đợi ông chủ về trong tư thế làm việc, ăn mặc gọn ghẽ và cầm đèn sáng trong tay, họ chờ đợi trong khi chu toàn việc bổn phận phải làm chứ không ở trong tư thế ngủ để mà chờ. Chi tiết cầm đèn sáng trong tay nhắc chúng ta nhớ đến dụ ngôn Chúa Giêsu nói về các cô khờ dại và các cô khôn ngoan. Các cô khôn ngoan đến với Chúa Giêsu với đèn cháy sáng trong tay, với những công việc tốt lành đã thực hiện. Các đầy tớ chờ đợi chủ về với đèn sáng trên tay, với những công việc họ chu toàn đúng theo ý chủ.

Người Kitô chúng ta cũng phải chờ đợi Chúa đến với những công việc tốt lành phục vụ cho những nhu cầu của những anh chị em xung quanh. Hơn nữa, một khi có tâm hồn luôn hướng về trời, hướng về Chúa thì chắc chắn chúng ta cũng phải biết xử dụng những của cải trần gian Thiên Chúa ban cho như thế nào để phục vụ anh chị em, để chờ đợi Chúa đến. Ai có thể tin rằng, chúng ta sống hướng tâm hồn chúng ta về Chúa, chờ đợi Chúa nếu chúng ta ngày đêm chỉ lo nghĩ, chỉ bám víu vào những của cải trần gian và đóng kín tâm hồn mình trước những anh chị em cần được trợ giúp.

* * *

Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống hướng về Chúa, sẵn sàng đón Chúa đến, chuẩn bị cho Chúa đến bằng những việc chu toàn bổn phận hằng ngày, phục vụ anh chị em. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page