Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 54 -

Khiêm Nhường

 

Ngoài triền đồi kia, dưới một đồi dốc thật dựng đứng là một con suối trong mát, người cũng như vật thường hay tới đó để múc nước hoặc giải khát.

Một lần kia, hai con dê gặp nhau trên đường mòn, một con trên đường xuống suối và một con đi trở lên. Chúng gặp thế bí vì đường hẹp chỉ đủ cho một con vật đi, nếu chúng cố tránh nhau có thể bị trượt chân ngã xuống suối. Hai con vật lưỡng lự nhìn nhau một lúc rồi như theo bản tính tự nhiên để bảo vệ sự sống, một con nằm xuống để con kia bước qua thân mình. Nhờ sự hy sinh này mà cả hai con vật đều thoát nạn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện trên đây có thể giúp chúng ta rút ra một bài học về đức khiêm nhường. Hai con vật đều có quyền lợi như nhau nhưng hoàn cảnh đó bắt buộc một con phải hy sinh, nó phải nằm xuống để cho bạn nó giẫm lên mình để đi, nó cần biết khiêm nhường tự nhận trước sự tôn trọng của lòng bạn, ví bằng nó nhất định đòi quyền lợi, coi mình ngang hàng và nhất định không nhượng bộ chắc hẳn không những mình nó mà cả đối thủ cũng đều thiệt mạng. Nhờ chấp nhận hạ mình, nó đã thắng, thắng lòng tự cao và thắng hoàn cảnh, nó đã không bị hoàn cảnh chi phối.

Cũng thế, một căn nhà càng cao nền móng phải được đào sâu, những viên gạch đầu tiên phải hy sinh và chấp nhận sức mạnh của cả căn nhà, phải bằng lòng bị chìm vào lòng đất.

Là Kitô hữu muốn theo gót Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể chọn con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã đi qua. "Lạy Chúa Cả càn khôn, Chúa đã vâng lệnh Chúa Cha hạ mình mặc lấy xác phàm như một tạo vật". Thánh Phaolô viết: "Chúa Kitô đồng bản tính với Thiên Chúa. Một hạ mình nhận lấy bậc tôi tớ và nên giống như phàm nhân, và khi đã mặc lấy hình thể phàm nhân rồi Người còn tự hạ hơn nữa. Người đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá." (Philip 2:6-8). Chính nhờ sự hạ mình của Chúa Giêsu mà loài người tội lỗi một lần nữa trở nên con yêu của Chúa. Cái chết nhục nhã của Chúa đã mang lại cho chúng ta sự sống siêu nhiên. Thật không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám liều mình chịu chết cho người mình yêu.

Lạy Chúa Cứu Thế, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, Chúa thật là con Chúa Cha hằng sống. Chúa đã vì chúng con mà hạ mình ôm ấp kiếp sống phù du của chúng con, xin vì công nghiệp Chúa mà chúng con được củng cố trong đức tin.

Xin hãy là nguồn sống duy nhất trong chúng con.

Xin ban ơn bền đỗ để chúng con vững tin bước theo chân Chúa.

Xin giúp chúng con biết quên mình để luôn tìm lợi ích cho tha nhân.

Xin cho chúng con tấm lòng đại lượng để chúng con biết yêu mến phục vụ mà không mong được yêu lại.

Xin dạy chúng con luôn ước mong tìm sáng danh Chúa, luôn nhường chỗ cho Chúa trong trái tim tha nhân. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page