Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 49 -

Thầy Sẽ Ở Với Các Con

(Chúa Nhật VI Phục Sinh năm 1999)

 

Bài Phúc Âm Chúa nhật VI Phục Sinh cho chúng ta biết khi Chúa vắng mặt thì Chúa sẽ làm gì cho các môn đệ: Chúa Giêsu hứa Ðấng phù trợ và hứa tỏ mình cho kẻ yêu mến Ngài. (Ga.14,15-21)

Bài Phúc Âm hôm nay là những lời nhắn nhủ cuối cùng và quan trọng của Chúa Giêsu trước khi Chúa rời các Tông đồ để trở về cùng Thiên Chúa Cha sau biến cố chết và sống lại của Người. Những lời Chúa trong Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe nhắc chúng ta một vài chân lý quan trọng cho đời sống Kitô hôm nay. Chúa Kitô không còn hiện diện với chúng ta một cách hữu hình bằng xương bằng thịt có thể chạm tới được như vào thời các Tông đồ. Nhưng Chúa không để chúng ta mồ côi, bơ vơ. Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa bên cạnh chúng ta: "Thầy sẽ đến với chúng con, Thầy sẽ xin chúa Cha và Người chắc chắn sẽ ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, để Ngài ở với chúng con luôn mãi". (Ga 14:16)

Quí vị và các bạn thân mến,

Chúng ta thấy, Chúa Giêsu hướng chủ ý của Ngài về lời nói và việc làm của các môn đệ, chính họ cũng sẽ được làm những công việc mà Chúa Giêsu đã làm, bởi lẽ Người sẽ đáp ứng những lời họ kêu xin để Thiên Chúa được biểu lộ nơi Chúa Con. Ðiều kiện không thể thiếu là họ phải yêu mến Chúa và giữ các giới răn Chúa, chính lòng yêu mến này sẽ cho họ nhận được Ðấng bảo trợ khác, là Ðấng sẽ đến và ở lại với họ. Chính theo ý nghĩa vừa nói Chúa Giêsu cho các môn đệ biết Người sẽ trở lại với họ, và họ sẽ không bị bỏ rơi. Chúa đi dọn chỗ, nhưng chỗ ấy lại ở nơi các môn đệ. Chúa ra đi nhưng một cách nào đó Chúa Giêsu trở lại với các môn đệ qua Chúa Thánh Thần. Chính Ðấng bảo trợ này thay thế Chúa Giêsu trong vai trò: Vừa là Ðấng bảo trợ, vừa là Ðấng Mạc khải. Chúa Thánh Thần mạc khải cho chúng ta biết trọn cả sự thật mỗi ngày một hơn.

Chúng ta sống trong giai đoạn làm những việc Chúa Giêsu đã làm: Yêu mến như Chúa Giêsu đã yêu mến. Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta, thế gian nhận biết Ngài, chỉ những người đồ đệ của Chúa, theo Chúa và nhờ qua Chúa Giêsu mới có thể tiếp nhận Chúa Thánh Thần. Ngoài Chúa Giêsu và mạc khải của Ngài, chúng ta không còn con đường nào khác để lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần và để sống theo Chúa Thánh Thần. 

Ðể thực hiện những việc Chúa Giêsu đã làm, và yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương: "Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người đó và sẽ tỏ mình ra cho người đó". (Ga 14:21)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page