Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 38 -

Hoán Cải Nội Tâm

 

Vua Huệ Vương nước Tần muốn sang xâm chiếm nước Thục, nhưng vì núi non hiểm trở nên đành từ bỏ ý định đó.

Thế rồi một hôm, Huệ Vương khám phá ra tính tham lam của vua nước Thục. Ông liền nghĩ ra một kế như sau:

Ông sai lấy đá tạc hình một con trâu và đặt nó gần địa giới đất Thục. Mỗi ngày ông cho bỏ vàng vào phía sau đuôi con trâu đá và cho người phao lên rằng: "trâu vãi ra vàng".

Tiếng đồn ấy không mấy chốc đã đến tai vua Thục. Lòng tham nổi lên, vua Thục liền sai quân xẻ núi, lấy khe, và cho kéo con trâu về đất Thục. Sau khi vua Thục đã đưa trâu về, sẵn có lối đi đã được vua Thục cho xẻ núi, Huệ Vương bèn tiến quân xâm chiếm nước Thục cách dễ dàng. Vua Thục vừa mất nước, vừa mang tiếng là kẻ tham lam.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Lòng tham là giềng mối của mọi thứ tội ác và tai họa cho con người. Hai giới răn cuối cùng của thập giới nghiêm cấm như sau: ngươi chớ ước ao chiếm vợ chồng của người khác. Ngươi chớ ước ao chiếm lấy của cải của người khác. Tựu trung hai giới răn cuối cùng này tuy được trình bày dưới hình thức của một cấm lệnh, lại đề cao phần cao quí nhất nơi con người. Ðó là tâm hồn con người. Thật thế, con người được tạo thành theo hình ảnh và giống Thiên Chúa trong chính cái nội tâm sâu thẳm của nó. Chính nội tâm sâu thẳm ấy là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chính từ trong nội tâm đó mà con người đón nhận, yêu mến, hay chối bỏ, thù ghét Thiên Chúa. Chính từ nội tâm ấy mà con người quyết định mọi hành động của mình và cũng chính từ nội tâm ấy mà con người được Thiên Chúa xét xử.

Trong suốt cuộc hành trình tiến về đất hứa cũng như suốt mấy ngàn năm mong đợi vị cứu tinh, dân Do Thái luôn luôn được Thiên Chúa sai các tiên tri đến để giáo huấn về nội tâm ấy. Các tiên tri đã không ngừng cảnh cáo dân Do Thái về lối sống giả hình của họ. Thiên Chúa đã dùng miệng của một vị tiên tri để nói về thái độ giả hình đó như sau: Dân này thờ Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng trí của chúng thì xa Ta. Họ cầu nguyện, ăn chay, nhưng lòng dạ họ chất chứa mọi thứ gian tham. Thiên Chúa nhìn nhận đáy lòng họ, cho nên Ngài đã nói qua miệng của một vị tiên tri như sau: các ngươi hãy xé lòng chứ đừng xé áo.

Như vậy, sự hoán cải đích thực thiết yếu phải là hoán cải trong tâm lòng của mình. Khi tâm lòng con người ngay thẳng thì hành động mới có giá trị. Trái lại, hành động có tốt đẹp đến đâu mà nếu phát xuất từ một tâm lòng gian dối thì đó chỉ là một sự lường gạt. Chúa Giêsu đến để kiện toàn giáo huấn của Thiên Chúa trong Cựu Ước, thấu suốt lòng dạ con người, Chúa Giêsu không đánh giá con người theo bề ngoài mà theo tấm lòng của nó.

Một tấm lòng trong sạch, một quả tim mới. Ðó là điều Chúa Giêsu đã ban tặng cho con người. Qua suốt cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu đã cho con người thấy thế nào là một tấm lòng trong sạch. Ngài hoàn toàn sống kết hiệp với Thiên Chúa và sống trọn vẹn cho tha nhân. Tư tưởng của Ngài, ý muốn của Ngài hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Tình Yêu của Ngài hoàn toàn dành cho tha nhân.

Thuộc trọn về Thiên Chúa và sống trọn cho tha nhân. Ðó là lý tưởng sống mà Chúa Giêsu đã mang lại cho con người. Qua cuộc sống ấy, Chúa Giêsu cũng chứng thực thế nào là hình ảnh của Thiên Chúa mà con người mang trong mình.

Cầu chúc bạn chóng cảm nhận được lý tưởng ấy trong cuộc sống của bạn.

Cầu chúc bạn gặp gỡ được Thiên Chúa trong nội tâm sâu thẳm của bạn và nhìn về tha nhân bằng đôi mắt của tôn trọng, yêu thương của chính Thiên Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page