Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 22 -

Quảng Ðại

 

Trong bài giảng số 178, Thánh Augustinô có kể lại câu chuyện xảy ra vào lúc ngài sống tại Milanô, Bắc Italia, như sau:

Ngày kia, có một người nghèo nọ nhặt được một cái ví, trong đó có 200 đồng vừa vàng vừa bạc. Nhớ lại luật Chúa, người đó muốn trả cái ví lại cho khổ chủ, nhưng biết tìm đâu ra khổ chủ. Người nghèo lương thiện đành viết một tấm bảng kêu gọi người bị mất ví đến nhà mình để nhận lại.

Ðọc được tin trên, người mất ví liền tìm đến nhà người nghèo để xin nhận lại cái ví. Sau khi đã tra hỏi kỹ càng, người nghèo liền trao cái ví cho khổ chủ. Người giàu cám ơn rối rít và tặng cho người nghèo 20 đồng, tức là 10% số tiền theo như luật lệ của thời bấy giờ. Nhưng người nghèo nhứt quyết không nhận món quà. Khổ chủ đành trao cho ông 10 đồng. Nhưng ông cũng từ chối. Cuối cùng, khổ chủ nài nỉ ông nhận cho 5 đồng. Nhưng người nghèo cũng một mực không nhận.

Khổ tâm vì không nói lên được lòng biết ơn, khổ chủ đành ném cái ví xuống đất rồi nói:

Bởi vì ông không chịu nhận cho một đồng nào, cho nên tôi tuyên bố là tôi cũng không hề mất một đồng nào hay mất cái ví nào cả.

Cuối cùng, người nghèo đành phải nhận lấy món quà của người giàu. Nhưng tức khắc, ông đem chia sẻ tất cả số tiền này cho những người nghèo hơn ông trong xóm.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Tin Mừng có thuật lại phép lạ Chúa Giêsu "hóa bánh và cá ra nhiều" cho hàng ngàn người cùng ăn. Phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu bé. Hẳn trong đám đông cũng có rất nhiều người có. Nhưng xem chừng như chỉ có một cậu bé sẵn sàng trao tặng bánh và cá là phần lương thực của mình cho Chúa Giêsu. Và phép lạ đã được thực hiện từ lòng quảng đại ấy.

Phép lạ "hóa bánh và cá ra nhiều" được Thánh Mátthêu đặt vào trong phần cuối của loạt bài giảng của Chúa Giêsu về Nước Trời. Bản hiến chương cốt lõi về Nước Trời là tinh thần nghèo khó được Chúa Giêsu công bố khi bắt đầu sứ vụ công khai đã được Ngài quảng diễn qua hầu hết các bài dụ ngôn của Ngài. Nước Trời rất quan trọng, Nước Trời quan trọng đến đỗi người ta phải hy sinh tất cả để chiếm lấy cho bằng được. "Hãy bán tất cả rồi đến theo Ta". Ðó không chỉ là lời dành riêng cho người thanh niên giàu có hay một hạng người nào, mà là cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy quảng đại, hãy trao ban, hãy chia sẻ. Ðó là ý nghĩa đích thực của tinh thần nghèo khó. Khó nghèo thực sự chính là biết san sẻ, biết trao ban chính mình.

Chúa Giêsu xem chừng không làm phép lạ cho con người mà không có lòng quảng đại của con người. Nhiều người đang đói ăn thiếu mặc không phải vì thế giới này nghèo, không phải vì đất nước nghèo mà chỉ vì thiếu lòng quảng đại của người đồng loại và nhất là của người đồng hương. Thiên Chúa đang chờ một ít bánh và cá từ lòng quảng đại của con người để làm phép lạ hóa chúng ra thật nhiều cho nhiều người được hưởng nhờ.

Lạy Chúa, chúng con không được dư giả giàu có, nhưng xung quanh chúng con còn có biết bao nhiêu người đang đói khổ hơn chúng con bội phần.

Xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết cảm thông trước nỗi khổ của người xung quanh. Và đôi bàn tay biết rộng mở để quảng đại trao ban và chia sẻ. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page