Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 78 -

Khó Nghèo

 

Một trong những lời loan báo quan trọng nhất trong Kinh Thánh là: Người nghèo được loan báo Tin Mừng, chúng ta cũng nghe như vang vọng lại chính lời chúc phúc đầu tiên của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Quả thực, Thiên Chúa dành cho những người nghèo khổ một tình yêu ưu tiên. Chúng ta thấy được sự ưu tiên ấy qua chính cuộc đời con người và những thể hiện yêu thương của Chúa Giêsu: Ngài sinh ra trong kiếp sống nghèo. Ngài sống nghèo và kết thân với những người nghèo và cuối cùng chết nghèo nàn trơ trọi trên thập giá.

*

* *

Quý vị và các bạn thân mến,

Là thân thể của Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng không có con đường nào khác hơn để tiến tới là con đường nghèo khó mà Chúa Giêsu đã vạch ra. Dường như sau không biết bao nhiêu thế kỷ lạc lối, ngày nay Giáo Hội không ngừng tự nhắc nhở cho mình bằng những công thức như: Giáo Hội của những người nghèo. Giáo Hội chọn lựa ưu tiên phục vụ người nghèo. Giáo Hội của những người nghèo trước tiên có nghĩa là Giáo Hội gồm những người nghèo hay đúng hơn gồm những người sống theo tinh thần nghèo khó như Chúa Giêsu chúc phúc. Một Giáo Hội nghèo cũng được hiểu như là một Giáo Hội không những gồm những người sống theo tinh thần nghèo khó mà còn là một Giáo Hội sẵn sàng từ bỏ những đặc ân, sẵn sàng từ bỏ để được trung thành với Chúa Kitô. Có như thế thì Giáo Hội mới là Giáo Hội ưu tiên phục vụ người nghèo. Bởi vì cũng như Chúa Kitô, Giáo Hội chỉ phục vụ người nghèo thật sự. Giáo Hội chỉ có thể nói về tình yêu của Thiên Chúa cho người nghèo khi chính Giáo Hội cũng chia sẻ cuộc sống với những người nghèo.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng: Chúa không đến bần cùng hóa nhân loại chúng con. Chúa đến để cho con người được sống nên người hơn.

Xã hội của chúng con là một xã hội nghèo nàn. Chia sẻ cảnh nghèo với mọi người. Xin cho các tín hữu Kitô chúng con biết sống như thế nào để trở thành sứ điệp tình yêu của Chúa cho mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page