Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 31 -

Cầu Nguyện

 

Cầu nguyện vốn là sinh hoạt chính của con người có niềm tin.

Cầu nguyện thiết yếu là đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa.

Cầu nguyện là nhận ra thân phận thụ tạo bất toàn của mình, nhưng cầu nguyện cũng không phải là một thứ bùa phép, qua đó con người nhắm mắt khoanh tay chờ phép lạ.

Cầu nguyện là kêu cầu sự trợ giúp của ơn thánh, nhưng đồng thời cũng nói lên quyết tâm đáp trả của mỗi người.

Xét cho cùng, cầu nguyện là sự gặp gỡ kỳ diệu giữa ơn thánh và sự đáp trả của con người.

Ơn thánh là khí giới Chúa trao ban cho con người, nhưng nếu con người không biết và không muốn chiến đấu thì dầu có nói cách mấy cũng vô hiệu.

Chúa Giêsu đã thực sự mang lại ơn giải thoát cho con người. Dù bạn có tin hay không tin, ơn ấy vẫn luôn tác động trong lịch sử nhân loại.

Ý thức hay không ý thức, bạn là người đã được ơn ấy tác động và phù trợ.

Cầu chúc bạn cảm nhận được sự tác động ấy và quảng đại đáp trả ơn ấy của Ngài.

Xin thân ái chào các bạn. 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page