Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 112 -

Ðổi Mới

(Chiếc Mũ Miện 3 Tầng của Ðức Giáo Hoàng)

 

Năm 1964, trong một nghi thức long trọng đang diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của một vị đại diện các Giáo Hội Chính Thống Ðông Phương là Ðức Thụng Phụ Mêditô. Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã bất thần làm một cử chỉ không ai ngờ trước: Ngài đứng dậy khỏi ngai tòa uy nghiêm, đến quì gối và hôn chân vị Thượng Phụ.

Mười lăm năm sau đó, trong một chuyến viếng thăm Giêrusalem, ngài trao cho Ðức Thượng Phụ Athenagoras một chiếc hôn bình an và hòa giải.

Sau đó, ngài đến viếng thăm vị Thượng Phụ Constantinople. Tại đây, hai bên đã tháo gỡ cho nhau vạ tuyệt thông đã được áp đặt lên nhau từ 800 năm trước đó.

Nhưng bất ngờ và đầy ý nghĩa hơn cả hẳn phải là cử chỉ mà ngài đã thể hiện trong một nghi thức trang trọng khác trong đền thờ Thánh Phêrô: Ngài đã tháo chiếc mũ bằng vàng trên đầu, trao cho một vị Hồng Y đứng bên cạnh rồi nói: "Hãy bán chiếc mũ này để lấy tiền cho người nghèo." Cử chỉ ấy đã thay đổi cách sống của các vị Giáo Hoàng.

Chúng ta nên biết, từ trước đó và mãi cho đến giữa thế kỷ 20 này, các vị Giáo Hoàng vẫn còn được bao phủ bởi vô số những hào quang và hào nhoáng của các vua chúa trần gian. Vị Giáo hoàng đăng quang, ngồi trên ngai tòa được nhiều người khiêng, dân chúng phải bái gối 3 lần mới được đến gần vị Giáo Hoàng, nhưng không phải để hôn tay, mà chỉ để được hôn chân ngài mà thôi. Ðức Gioan XXIII đã bắt đầu bãi bỏ một số hào nhoáng ấy, nhưng phải đợi cho đến Ðức Phaolô đệ lục, chiếc mũ miện 3 tầng bằng vàng mới được vĩnh viễn tháo gỡ khỏi đầu Giáo Hoàng. Trong lễ nghi an táng của ngài, quan tài của Ðức Phaolô VI không nằm trong một chiếc bệ sang trọng nữa, mà chỉ được nằm trên sàn nhà.

Người kế vị của ngài là Ðức Gioan Phaolô I đã không đăng quang nữa, mà trái lại chỉ đón nhận dây Palium, biểu tượng của hàng Tổng Giám Mục. Thế nhưng, ngay cả trước khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Ðức Phaolô VI đã làm một cử chỉ mà về sau đã trở thành thói quen của các vị Giáo Hoàng: vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Milanô miền Bắc nước Ý, Ðức Montini đã lái xe đi một vòng thành phố. Khi vừa ra đến ranh giới của tổng giáo phận, ngài dừng xe lại, ra khỏi xe, quì gối và hôn đất. Với cử chỉ vốn đã có từ xa xưa, ngài muốn chứng tỏ sự kính trọng, lòng yêu mến và sự tận hiến đối với những con người đã được trao phó cho ngài trông coi. Sau này, mỗi khi đến viếng thăm một nước nào, cử chỉ đầu tiên của ngài là hôn đất nước đó.

Ðức Gioan Phaolô II đã tiếp tục truyền thống ấy. Ðây là một cử chỉ đơn sơ, nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng sâu xa. Cùng với việc cởi bỏ chiếc mũ miện 3 tầng bằng vàng, cử chỉ hôn đất này muốn khẳng định rằng Giáo Hoàng không phải là một ông hoàng trần gian, mà là đầy tớ của các đầy tớ như ngài vẫn tự xưng trong các văn kiện chính thức.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Hôm 12/08/1999, Giáo Phận Qui Nhơn có Giám Mục mới. Chúng ta vui chung với niềm vui của toàn thể giáo hội tại Việt Nam, chúng ta cũng hân hoan vì con số Giám Mục tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Chúng ta cầu nguyện để ngọn đuốc của phục vụ luôn được cháy sáng trong lòng Giáo Hội tại Việt Nam.

Ðề tài của cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Santiago Compostella được trích từ câu trả lời của Thánh Giacôbê tông đồ, khi có cuộc tranh luận sôi nổi giữa các môn đệ về địa vị mà các ông xin nắm giữ trong nước Chúa. Chúa Giêsu liền hỏi các ông: "Anh em có thể uống chén mà Thầy sắp sửa uống không?" Thánh Giacôbê đã thưa: "Thưa Thầy, chúng con có thể".

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, các môn đệ đã sống trọn vẹn cam kết mà Thánh Giacôbê đã đại diện để nói lên, các ngài đã quên bẵng đi những chiếc ghế công hầu khanh tướng đã hơn một lần làm cớ để tranh giành đến độ chỉ còn biết có mỗi một thứ chén để uống. Ðó là chén của phục vụ và phục vụ cho đến chết. Giáo Hội ở khắp mọi nơi và nhất là Giáo Hội tại Việt Nam đang cần những vị mục tử như thế.

Lạy Chúa, xin ban cho các vị mục tử của chúng con sự khôn ngoan và nhất là can đảm, để dẫn dắt và nêu gương cho chúng con trong giai đoạn hiện nay.

Xin cho các vị chủ chăn của chúng con được can đảm tháo gỡ những hào nhoáng của thế tục, để tỏ lộ được bộ mặt đích thực của Giáo Hội là phục vụ. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page