Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 102 -

Vua Là Người Phục Vụ

 

Chúng ta hãy bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay bằng câu chuyện vui sau đây:

Nhà vua Bada mời quan đại thần vào và ra lệnh:

- Nay ta đã già và sắp chết rồi, khanh hãy giúp ta tìm một người kế vị, vì ta không có con trai, nên ta không biết phải chọn ai bây giờ.

Quan đại thần đề nghị:

- Xin vua hãy chọn một trong hai quan hầu cận vua làm người kế vị.

Nhà vua bằng lòng và cho gọi hai người hầu cận đến, nhưng lại không biết phải chọn ai trong hai người. Nhà vua muốn thử xem tính tình của họ ai xứng đáng là người kế vị mình. Nhà vua bèn gọi người thứ nhất bên trái và hỏi:

- Này anh Kaisô, nếu được làm vua thì anh sẽ làm vua như thế nào?

Anh đáp:

- Thưa ngài, nếu tôi được làm vua thì tôi sẽ cai trị bằng những mệnh lệnh rõ ràng, thưởng phạt công minh và buộc dân chúng phải nghe theo.

Quay sang người cận vệ bên phải, nhà vua lại hỏi người cận vệ thứ hai câu hỏi y như đã hỏi người cận vệ trước:

- Này anh Russô, nếu được làm vua thì anh sẽ làm vua như thế nào?

Anh Russô trả lời:

- Thưa ngài, tôi vẫn tiếp tục làm người như tôi đang làm, làm người hầu hạ giúp đỡ người khác khi cần đến.

Nhà vua lại hỏi tiếp:

- Nói như vậy có nghĩa là gì?

Anh Russô trả lời:

- Thưa nhà vua, chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa nhà vua và người dân là chiếc ngai vàng. Nhà vua đích thực phải là kẻ phục vụ.

Thế là anh Russô được chọn làm người kế vị vua Bada.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Tâm thức phàm trần thường nghĩ đến danh, lợi, tiền, quyền. Nhưng khi nghĩ đến quyền chúng ta dễ bị cám dỗ chạy theo quyền hành, muốn thống trị trên người khác, sẽ coi danh lợi, tiền của hơn là phục vụ anh chị em xung quanh.

Tại Phi Luật Tân, mỗi lần có bầu cử là có những vụ ám sát gây thương tích cho nhiều người. Người ta có thể hỏi: Trong số nhiều người ra tranh cử có bao nhiêu người nghĩ trong lòng là sẽ sống thực sự tinh thần phục vụ anh chị em mình. Ðối với người tín hữu Kitô, chúng ta hãy nhìn chính nội tâm và thái độ sống của chúng ta có phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu hay không. Chúa đã công bố rõ ràng sứ mệnh của Ngài đến trong trần gian là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ chứ không phải để phục vụ. "Ai trong chúng con muốn làm lớn trong anh em thì hãy làm người nhỏ bé để phục vụ mọi người".

Trước những cám dỗ của quyền hành, danh lợi, tiền của, địa vị. Mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu cần nhớ lại lời dạy và mẫu gương của Chúa để làm chứng cho anh chị em nhìn thấy sự hiện diện của Chúa mà tin nhận Ngài.

Lạy Chúa là Ðấng nêu gương cho chúng con noi theo trong việc phục vụ anh chị em. Xin hiện diện bên cạnh và hướng dẫn những thành tâm thiện chí của chúng con, giúp chúng con vượt qua được những cám dỗ quyền hành và lợi danh làm cho chúng con mù quáng trước những nhu cầu của anh chị em và không thể yêu thương họ, phục vụ họ hữu hiệu như Chúa muốn.

Xin thương ban Chúa Thánh Thần xuống, để thanh luyện và biến đổi chúng con trở thành những kẻ phục vụ Chúa và anh chị em một cách thiết thực, chân thành. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page