Nụ Cười Trong Cung Lòng Thiên Chúa

(100 Câu Chuyện Vui Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia - Radio Wahrheit)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 90 -

Con Phải Trả

 

Bên nước Suđan có một bộ lạc dân A-giăng-ti sống theo niềm tin tôn giáo tự nhiên. Họ tôn thờ linh hồn ông bà theo nhiều nghi lễ đặc sắc khác nhau. Nhưng ở trung tâm niềm tin tôn giáo của họ, dân A-giăng-ti đã dành chỗ nhất cho đấng Tối Cao, đấng đã tạo thành mọi sự.

Các thành phần trong bộ lạc thường cầu nguyện với đấng Tối Cao bằng lời kinh sau đây:

"Mặt trời chiếu sáng và tỏa nắng ấm xuống mặt đất, mặt trăng mọc ban đêm, êm đềm rực rỡ, mưa đổ xuống, nhưng rồi mặt trời lại chiếu sáng. Ðôi mắt Thiên Chúa canh chừng tất cả mọi biến cố này, không gì có thể trốn thoát.

Dầu con đang ở trong nhà hay ngâm mình ngoài sông, hoặc đang ngồi nghỉ dưới bóng cây rừng, Thiên Chúa luôn hiện diện trên con.

Con tưởng có thể lấn át người cô thế, mồ côi, nghèo hèn, hay có thể gạt gẫm dân làng, tham lam của cải kẻ khác, vì nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy. Nhưng con lầm. Hãy nghĩ lại đi. Con đang hiện diện trước nhan Thiên Chúa. Ngài sẽ bắt con phải trả, phải trả, phải trả... Không phải hôm nay, nhưng ngày mai, ngày mai, ngày mai..."

*

* *

Chúng ta nghĩ thế nào về lời kinh này?

Bộ lạc A-giăng-ti, một bộ lạc bán khai, cuộc sống của họ còn rất xa vời với cuộc sống văn minh của thế giới quanh họ, nhưng họ đã có được một niềm tin vững chắc và sống động về hiện hữu của đấng Tối Cao.

Không những tin Ngài hiện hữu, họ còn xác tín vào sự hiện diện của Ngài trên con người và trong mọi hoạt động của đời người. Không điều thiện hay điều ác nào mà Ngài không biết và không đánh giá mức độ trách nhiệm của kẻ thực hiện chúng.

Chúng ta văn minh hơn, hiểu biết hơn những người A-giăng-ti này, nhưng chúng ta có thể tự hào được là có niềm tin vững mạnh hơn họ hay ít ra bằng họ không?

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page