Thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Theo từ ngữ Kinh Thánh, Trái Tim ám chỉ những gì sâu thẳm nhất nơi con người, hướng về Thiên Chúa. Nhất là trái tim biểu tượng tình yêu và sự phó thác một con người dành cho một người khác.

Trái Tim Mẹ Maria đầy lửa yêu mến Chúa và hoàn toàn trong sạch, vì không có một hình bóng tội lỗi làm hoen ố. Từ lúc tượng hình, trái tim Mẹ đã được hiến dâng cho Thiên Chúa.

Việc tôn sùng khiết tâm Mẹ có từ thế kỷ 17 và được Thánh Gioan Eudes phổ biến. Việc sùng kính càng lan rộng sau những biến cố xảy ra ở Fatima, Bồ Ðào Nha năm 1917. Việc Ðức Mẹ hiện ra tại đây đã được Giáo Hội công nhận. Thể theo sự ước muốn của Ðức Mẹ khi hiện ra ở Fatima, Ðức Piô XII đã hiến dâng toàn thể thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ. Các Giáo Hoàng kế tiếp cũng đã làm lại việc hiến dâng ấy.

(* Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào ngày Thứ Sáu sau Chúa Nhật II sau Lễ Hiện Xuống, thông thường vào khoảng tháng 7 hằng năm. Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ được cử hành vào ngày Thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

 

Linh Mục Hồng Phúc, CSsR

 

(Trích dẫn từ Tác Phẩm "Mẹ Maria" của Lm Hồng Phúc, CSsR,

Nhà Sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tái bản năm 1992)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page