Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Ai Không Vác Thập Giá Theo Tôi,

Thì Không Ðáng Làm Môn Ðệ Tôi

 

X Lời Chúa: (Lc 14,25-33)

25 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: 26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".

28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc". 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đử sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".

 

X Suy Niệm

Chẳng ai có thể đi một lúc hai con đường.
Cuộc sống luôn đặt con người trước những lựa chọn,
mà chọn là từ bỏ.
Từ bỏ trở thành quy luật để sống và lớn lên.
Thai nhi không thể ở mãi trong bụng mẹ,
dù đó là chỗ an toàn, êm ấm.
Ðứa bé chẳng thể nào trưởng thành,
nếu nó sống mãi bằng sửa mẹ.
Từ bỏ thường là những cắt đứt đau đớn,
như mổ một khối u.
Có nhiều người không có can đảm từ bỏ,
nên suốt đời bị giằng co, ray rứt.

Trong đoạn Tin Mừng trên đây,
Ðức Giêsu đã nói ba lần câu:
"thì không thể làm môn đệ tôi được."
Chúng ta đã trở nên môn đệ Ðức Giêsu,
nhưng để tiếp tục là môn đệ của Ngài,
ta cần phải đặt Ngài lên trên mọi giá trị khác.
Người Kitô hữu lớn lên nhờ chọn lựa và từ bỏ.
Trung tâm điểm là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
Mọi giá trị trở nên tương đối trước Ðấng Tuyệt Ðối.
Tiền bạc, của cải là một giá trị.
Cha mẹ, vợ con, gia đình là những giá trị tinh thần.
Mạng sống là một giá trị trổi vượt.
Nhưng ngay cả những giá trị đó
cũng phải được hy sinh khi cần,
để tôi chọn Ðức Giêsu, Giá Trị của mọi giá trị.
Các thánh tử đạo đã chọn lựa như thế.

Dĩ nhiên chúng ta yêu gia đình, yêu bè bạn,
yêu trái đất nâng ta, yêu bầu trời che chở ta,
yêu cuộc sống làm người với bao niềm vui và nước mắt.
Nhưng ta phải yêu tất cả trong Chúa
và dưới Chúa,
để khi phải chọn lựa một trong hai,
chúng ta chọn Chúa.
Như thế, tuy người Kitô hữu gắn bó với tạo vật
nhưng vẫn giữ một khoảng cách nào đó,
để luôn sống trong tự do, bình tâm.

Vấn đề là dám chọn và tiếp tục chọn,
không để cho tháp đã xây bị dở dang,
không để cho cuộc tiến quân bị ngừng trệ.
Vấn đề là dám đi tới cùng,
để tiếp tục trung tín với một Tình Yêu.
Phải cởi bỏ mình khỏi những điều xấu,
nhưng cũng phải tách mình
khỏi nỗi đam mê lệch lạc một điều tốt:
yêu nó ngoài Chúa và trên Chúa.
Ước gì chúng ta tự cởi trói mình mỗi ngày
và nhờ ơn Chúa, chúng ta được tự do.

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Theo ý bạn, giới trẻ hôm nay dễ bị lôi cuốn bởi thú vui nào? Ðâu là những nguy hiểm của thú vui đó?

Bạn có kinh nghiệm gì về sự cám dỗ của một điều vốn là tốt, nhưng sau đó lại làm bạn bị nô lệ?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.
Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,
vì xác tín rằng
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.

Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
xin cho con dám liều theo Chúa
mà không tính toán thiệt hơn,
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.

Ước gì khi dâng lên Chúa
những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
của người một lòng theo Chúa.

 


Back to Home Page