Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Năm C

Ðể Tưởng Nhớ Thầy

 

X Lời Chúa: (1Cr 11,23-26)

Thưa anh em, 23 điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Ðây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

 

X Suy Niệm

Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corintô, viết năm 57,
thánh Phaolô cho chúng ta một chứng từ cổ xưa
về bí tích Thánh Thể mà ngài gọi là bữa ăn của Chúa.
Ngài khẳng định rằng ngài chỉ là người truyền đạt lại
những gì mình đã lãnh nhận từ truyền thống Giáo Hội.
Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của Ðức Giêsu
trong bữa ăn vào đêm Người bị nộp.
Tấm bánh thành Mình Thầy: hãy cầm lấy mà ăn.
Chén rượu thành Máu Thầy: hãy cầm lấy mà uống.
Ðức Giêsu còn mời ta làm lại những gì Người đã làm:
"Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ Thầy."
Giáo Hội đã vâng lời từ 20 thế kỷ.
Có biết bao thánh lễ đã được cử hành trên mặt đất.
Thánh lễ nào cũng là một bữa ăn do Chúa thết đãi,
và cũng là một nghi thức tưởng nhớ cái chết của Chúa.
Không thể tách rời thánh lễ với cái chết của Ðức Giêsu.
Mình Thầy sẽ bị nộp, Máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em.
Rước lễ là rước lấy Ðấng đã chết vì loài người,
như thế là hiệp thông vào cái chết thập giá.

Mỗi lần dự lễ, chúng ta loan truyền Chúa đã chịu chết.
Nhưng Ðấng đã chết cũng là Ðấng đã sống lại,
Ðấng đang ngự bên hữu Cha và sẽ đến trong vinh quang.
Rước lễ chẳng phải là rước một thi hài người chết,
mà là đón lấy Ðấng đang sống và đang ban sự sống.

Dự thánh lễ là dự một bữa ăn như bữa Tiệc ly,
là tham dự vào hy tế năm xưa trên Núi Sọ.
Chính vì thế ta không nên dự lễ với hai bàn tay trắng.
Cần đem theo tấm bánh của mình trong ngày qua, tuần qua.
Tấm bánh làm từ lúa của đất, công của người.
Chúa Giêsu cần tấm bánh của tôi, để Người biến đổi.
Thánh Thần cần tấm bánh của tôi, để Người thánh hoá.
Chúa Kitô không từ trời cao ngự xuống tấm bánh.
Ðúng hơn, Người nâng tấm bánh lên tới Người,
và biến nó thành lương thực thần linh nuôi tôi.
Như thế, tấm bánh thánh mong manh nhỏ bé
lại là nơi hội tụ của cả Thiên, Ðịa, Nhân.
Vũ trụ, con người và Thiên Chúa gặp nhau, hoà quyện.
Bí tích Thánh Thể góp phần biến đổi cả vũ trụ loài người.
Những gì là tự nhiên, nay được thần hoá,
được biến đổi tận căn mà vẫn không đánh mất chính mình.
Lễ vật tôi dâng lên Chúa, Chúa trao lại cho tôi.
Bánh bởi trời cũng là bánh bởi đất...

Mỗi phút trên trái đất, có bao tấm bánh được trao đi.
Trong mỗi tấm bánh bình thường được bẻ ra và trao đi,
chúng ta thấy có bóng dáng của tấm bánh Mình Chúa.
Chính nhờ được nuôi bằng bánh thánh tại bàn thờ,
mà ta có thể chia sẻ cho tha nhân tấm bánh vật chất,
và những tấm bánh tinh thần.
Hãy dâng tất cả những gì thuộc về trái đất và con người,
để Ðức Kitô biến đổi thành Tấm Bánh Khổng Lồ dâng lên Cha.

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Theo kinh nghiệm của bạn, rước lễ đem lại lợi ích gì cho cuộc sống?

Thánh lễ trở nên nhàm vì chúng ta thường đi xem linh mục làm lễ, và chẳng mang theo một lễ vật nào. Theo bạn, thế nào là tích cực tham dự thánh lễ?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Chúa,
Chúa là thức ăn, thức uống của con.
Càng ăn, con càng đói;
càng uống, con càng khát;
càng sở hữu, con lại càng ước ao.

Chúa ngọt ngào trong cổ họng con
hơn cả tầng mật ong,
vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời.

Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước ao,
vì con không sao múc cạn được Chúa.

Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài?
Con chẳng rõ; vì ở thẳm sâu lòng con,
con cảm thấy cả hai.

Chúa đòi con nên một với Ngài,
đòi hỏi đó làm cho con đau đớn,
vì con không muốn từ bỏ
những thói quen của con
để ngủ yên trong tay Chúa.

Con chỉ biết tạ ơn Chúa,
ca ngợi và tôn vinh Chúa,
bởi đó là sự sống đời đời cho con.

Ruy Broeck

 


Back to Home Page