Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Mọi Sự Của Cha Là Của Thầy

 

X Lời Chúa: (Ga 16,12-15)

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em".

 

X Suy Niệm

Mỗi ngày chúng ta làm dấu thánh giá nhiều lần,
chúng ta nhắc đến Chúa Ba Ngôi
là Cha, Con và Thánh Thần.
Chúng ta muốn ghi dấu của Ba Ngôi trên thân thể,
và trên mọi hoạt động của ta,
hay đúng hơn, chính Ba Ngôi đã không ngừng ghi dấu
trên cuộc đời ta và trong suốt dòng lịch sử.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Duy Nhất trong Ba Ngôi vị
là mầu nhiệm được Ðức Giêsu mạc khải cho ta.
Cha là Ðấng yêu Con và hằng sinh ra Con.
Con là người được yêu và được Cha sai vào thế giới.
Thánh Thần là tình yêu, nối kết Cha và Con.
Như vậy Thiên Chúa của Kitô giáo
không phải là một ngôi vị đơn độc,
nhưng là Ba Ngôi hiệp thông chặt chẽ với nhau.
Ba Ngôi chia sẻ cho nhau mọi sự mình có:
"Mọi sự Cha có đều là của Thầy" (Ga 16,15).
Ba Ngôi cùng nhau hành động trong sự hoà hợp.
Thánh Thần không tự mình mà nói
nhưng chỉ nhắc lại và đào sâu lời Ðức Giêsu,
giống như Ðức Giêsu đã chẳng tự mình mà nói
nhưng chỉ nói những gì mình nghe được từ Cha.
Thánh Thần sẽ tôn vinh Ðức Giêsu
như Ðức Giêsu đã suốt đời tôn vinh Cha.

Nếu sống là sống với, sống cho, sống nhờ
thì ta có thể gặp được mẫu mực sống tuyệt vời
nơi Ba Ngôi Thiên Chúa.
Mỗi Ngôi đều không tìm mình, chỉ sống cho Ngôi khác,
và từ đó tạo ra khuôn mặt riêng của mình.
Thiên Chúa vừa là một, vừa là ba.
Hội Thánh cũng vừa duy nhất, vừa đa dạng.
Mười hai tông đồ, bốn sách Tin Mừng, hai kinh Lạy Cha...
Ðể sự duy nhất đừng trở thành độc khối nghèo nàn,
để sự đa dạng đừng trở thành cớ chia rẽ,
cần có sự hiệp thông sâu xa trong Hội Thánh.
Ðời sống của Ba Ngôi là mẫu mực
cho mọi tổ chức của con người trên trần thế.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi,
chúng ta chiêm ngắm sự hiện diện của Ba Ngôi ở nơi ta.
"Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14,23),
"Thánh Thần ở lại bên cạnh anh em và sẽ ở trong anh em" (Ga 14,17).
Ðây là tin mừng quá đỗi lớn lao:
Thiên Chúa siêu việt xa thẳm lại ở rất gần ta,
chỉ cần quay vào nội tâm, là ta gặp được Ngài.
Kitô hữu là người mang trời cao, mang thiên quốc
trong mảnh đời yếu đuối của mình.
Hãy cung kính trước sự hiện diện đó,
và để cho Tình Yêu Ba Ngôi tự do hoạt động nơi bạn,
và qua bạn mà lan đến toàn thế giới.

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

"Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai." Bạn có kinh nghiệm gì về việc sống hết mình cho người khác, mà vẫn không đánh mất chính mình?

Một em bé nói: "Thiên Chúa là một người cha yêu con cái như một người mẹ." Ðâu là hình ảnh của bạn về Thiên Chúa? Có khi nào bạn cảm nghiệm được Ngài yêu bạn không?

 

X Cầu Nguyện

Giữa một thế giới
đề cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,
xin cho các Kitô hữu chúng con
trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,
biết sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng co tin vào sự hiện diện của Chúa
ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người bé nhỏ.

 


Back to Home Page