Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chỉ Thờ Phượng Một Mình Người

 

X Lời Chúa: (Lc 4,1-13)

1 Ðức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa 2 bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" 4 Nhưng Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". 5 Sau đó, quỷ đem Ðức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông". 8 Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. 9 Quỷ đem Ðức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Ðền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá". 12 Bấy giờ Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi".

13 Sau khi đã soay hết cách để cảm dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

 

X Suy Niệm

Bị cám dỗ là điều chẳng mấy hay ho.
Chúng ta ít khi muốn kể ra những cơn cám dỗ của mình.
Dường như chỉ người yếu đuối mới dễ bị cám dỗ.
Ấy thế mà Con Thiên Chúa lại bị cám dỗ như ta.
Ngài muốn đồng hành với chúng ta
trong từng cơn cám dỗ, trên đường về quê trời.
Ngài đã mang lấy trọn vẹn phận người mong manh,
Ngài đã chiến đấu và chiến thắng.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện
để chúng ta nhận diện cơn cám dỗ riêng của bản thân.
Có khi chúng ta tưởng Satan là chuyện bịa đặt,
tưởng thế giới không bao giờ là thế gian,
hay tưởng thân xác mình chẳng còn bằng xương thịt.
Phải nhận ra cơn cám dỗ dưới trăm ngàn bộ mặt,
tùy người, tuỳ tuổi tác, tùy hoàn cảnh riêng tư.
Nhưng mọi cơn cám dỗ đều khép kín con người,
khiến ta không còn mở ra trước Thiên Chúa và tha nhân.

Cần nhìn sâu vào những cơn cám dỗ của Ðức Giêsu
để thấy đó vẫn là những cám dỗ muôn thuở.
Biến đá thành bánh để làm dịu cơn đói,
chuyện đó đâu có gì xấu.
Nhưng Ðức Giêsu
đã không muốn dùng quyền năng Cha ban
để tự lo cho bao tử của mình.
Ngài cũng không phục lạy ma quỷ
để được làm chủ cả thế gian với bao quyến rũ.
Ngài cũng chẳng cần nhảy từ nóc Ðền Thờ xuống
để kiểm chứng tình yêu của Cha.
Ngài không muốn cứu nhân loại bằng cách nhảy xuống,
giữa tiếng vỗ tay của bao người đứng dưới.
Ngài muốn cứu con người bằng cách bị treo lên thập tự,
giữa những tiếng nhục mạ cười chê.
Ðức Giêsu thật là Con Thiên Chúa
vì Ngài đã trung tín với Cha đến cùng.

Cuộc sống văn minh cho chúng ta nhiều cám dỗ hơn,
ngọt ngào hơn, hấp dẫn hơn, tinh vi hơn.
Cơn cám dỗ nào cũng đặt chúng ta trước sự chọn lựa,
và chọn lựa nào cũng đòi từ bỏ, hy sinh.
Bởi vậy cơn cám dỗ lại có thể làm tôi lớn lên
và cứng cáp hơn sau mỗi lần chiến thắng.
Ước gì tôi không bị mắc bẫy Satan
nhờ noi gương Ðức Giêsu trong ăn chay, cầu nguyện.

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Ðối với bạn, loại cám dỗ nào đáng sợ hơn cả? Bạn đã làm gì để thắng được loại cám dỗ đó?

Qua báo chí, truyền hình... bạn thấy con người ở cuối thế kỷ 20 bị cám dỗ về những điều gì?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,
xin dạy con biết sống quảng đại,
biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,
biết cho đi mà không tính toán,
biết chiến đấu không ngại thương tích,
biết làm việc không tìm an nghỉ,
biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào
ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa.
Amen.

 

 


Back to Home Page