Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C

Chúng Tôi Phải Làm Gì Ðây?

 

X Lời Chúa: (Lc 3,10-18)

10 Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy". 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Ðừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình". 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình".

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Ðấng Mêsia. 16 Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi". 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

 

X Suy Niệm

Lắm khi lối sống đạo hình thức và cằn cỗi của ta
làm nhiều người coi Kitô giáo là một thứ duy tâm
tự ru ngủ với những ý tưởng tuy đẹp
nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực trong cuộc sống.
Thực ra Kitô giáo là tôn giáo của hành động,
niềm tin đích thực đòi nhập cuộc và dấn thân,
tình yêu đích thực đòi thực hiện cuộc cách mạng
nơi lòng cá nhân cũng như ngoài xã hội.

Trong Tin Mừng theo thánh Luca,
động từ làm được nhắc lại nhiều lần.
Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa!
mà anh em không làm điều Thầy dạy? (Lc 6,46).
Người nghe mà không làm
thì giống như người xây nhà không nền móng (Lc 6,49).
Trong cuộc đối thoại với một luật sĩ,
Ðức Giêsu đã bảo ông:
Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống (Lc 10,28).
Sau dụ ngôn người Samaria nhân hậu,
Ngài còn dặn ông: Hãy đi và làm như vậy (Lc 10,37).
Con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Ðức Giêsu muốn chúng ta đi hết con đường đó.

Chúng tôi phải làm gì đây?
Câu hỏi này được nhắc lại ba lần trong đoạn Tin Mừng.
Những người đến với Gioan để chịu phép rửa
đã không chỉ sám hối về quá khứ tội lỗi
mà còn muốn tìm một hướng sống trong tương lai.
Hoán cải đích thực đòi thay đổi cách sống.
Ông Dakêu đã chia phân nửa tài sản cho người nghèo.
Gioan mời gọi người có hai áo chia cho kẻ không có.
Hoán cải thực sự đòi phải trả giá
vì nó đụng đến bản thân tôi ở chỗ sâu nhất.
Chính vì thế, hoán cải là một ơn mà ta phải xin
và can đảm đón nhận.

Mùa Vọng là thời gian hoán cải để chờ Chúa đến.
Nhiều bạn trẻ lo xét mình xưng tội,
xưng tội để rồi bắt đầu một đời sống mới,
vui tươi và quên mình, công bình và bác ái.
Như Phao-lô sau khi bị quật ngã trên đường về Ða-mát.
chúng ta cũng muốn đặt câu hỏi:
"Lạy Chúa, tôi phải làm gì ?" (Cv 22,10).

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Có người nhận xét rằng người Công Giáo Việt Nam giữ đạo trong nhà thờ, nhưng chưa sống đạo ở ngoài nhà thờ. Bạn nghĩ gì về nhận xét đó?

Bạn hãy chia sẻ một quyết tâm riêng của bạn trong những ngày cuối của mùa Vọng. Nhóm của bạn có thể có một quyết tâm chung không?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Chúa,
con đươc no nê mà vẫn thiếu ăn,
vì bên con còn có người đói lả.

Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran,
vì bên con còn có người đang khát.

Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi,
vì bên con còn có người phiền muộn.

Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm,
vì bên con còn có người mù tối.

Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi.
vì bên con còn có người trần trụi.

Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức,
vì bên con còn có bao người thiếu thốn.

 

Myrtle Householder

 


Back to Home Page