Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm B

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Thần Khí Ngự Xuống

 

X Lời Chúa: (Mc 1, 7-11)

Hồi ấy, 7 ông Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".

9 Hồi ấy, Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

 

X Suy Niệm

Có ai ngờ được trong số những người xếp hàng
chờ đến phiên mình được chịu phép rửa của Gioan
lại có Ðức Giêsu, Ðấng thánh thiện và cao cả,
Ðấng mà Gioan tự nhận không đáng cởi giày cho Ngài?
Tại sao Ðức Giêsu lại chịu phép rửa của Gioan?
Ngài có phạm tội và cần xưng thú không? (Mc 1, 5)
Ngài có cần sám hối để được ơn tha thứ không?
Chúng ta tin Ðức Giêsu là Ðấng hoàn toàn vô tội,
nên việc Ngài chịu phép rửa hẳn phải có một ý nghĩa.

Khi chiêm ngắm Ðức Giêsu xếp hàng chung với tội nhân,
chúng ta hiểu được thế nào là liên đới với người khác.
Ðức Giêsu đứng chìm trong đám đông.
Con Thiên Chúa làm người đã không ngại che khuất
sự cao sang thánh thiện của bản thân
để dìm mình xuống cùng một dòng nước với họ.
Ðấng Cứu Ðộ lại sống như người cần được cứu độ.
Ngài muốn đi xuống tận đáy vực thẳm của chúng ta
để nâng chúng ta lên với Ngài.
Chỉ tình yêu mới giúp ta hiểu được
mầu nhiệm nơi dòng sông Giođan hôm ấy.

Ngôi Lời làm người chính là để liên đới với loài người.
Ngài đã liên đới với người nghèo ở Bêlem,
với những người lao động ở Nadarét.
Liên đới khi chịu phép rửa chỉ là khúc dạo đầu
cho sứ vụ tông đồ sau này.
Ngài đã bị mang tiếng là tay ăn nhậu,
bồ bịch với quân thu thuế và tội lỗi (Lc 7,34).
Cuối cùng Ngài đã chết như một tử tội
giữa hai tên trộm cướp.
Thánh Phaolô đã viết một câu thật kinh khủng:
"Ðấng chẳng hề biết tội là gì
thì Thiên Chúa đã làm cho Ngài thành tội vì chúng ta."
Liên đới với những người sống ngoài lề xã hội và tôn giáo
chính là để đưa họ vào thế giới nồng nàn tình yêu,
thế giới của con người và thế giới của Thiên Chúa.

Trong môi trường chúng ta đang sống,
chỗ nào cũng có những người bị bỏ rơi
vì thiếu may mắn, vì bị chà đạp hay bị ngã sa.
Liên đới là đứng chung với họ, chia sẻ một số phận.
Liên đới cũng là nói thay cho người khác
tiếng nói của lẽ phải, sự thật và công bình.
Cần nhiều khiêm tốn và can đảm
để dám sống và chết vì liên đới như Ðức Giêsu.

Sau phép rửa, Ðức Giêsu được Thánh Thần ngự xuống.
Ngài biết đã đến lúc mình được Cha sai đi vào đời,
kết thúc hơn ba mươi năm âm thầm ở Nadarét.
Nhờ phép rửa trong Ba Ngôi,
chúng ta đã trở nên con cái dấu yêu của Thiên Chúa,
nhưng chúng ta có ý thức về ơn gọi lên đường không?

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Ðể sống liên đới với những người bị bỏ rơi, bị khinh miệt, bị kỳ thị, theo ý bạn, điều đó có khó không? Bạn có kinh nghiệm nào trong việc bênh vực một người cô thế?

Ðức Giêsu đã khiêm tốn dìm mình trong sông Giođan trước khi đi rao giảng Nước Thiên Chúa. Theo ý bạn, chúng ta có cần dìm mình trong dòng truyền thống dân tộc trước khi đi truyền giáo không?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
sám hối không phải là điều dễ dàng,
bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn
để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng
khi thấy Chúa là Ðấng vô tội
mà lại đứng chung với các tội nhân,
chờ Gioan ban phép rửa.

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành
với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con.

Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối nghĩ và lối sống của mình,
tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng,
thành thật để khỏi tự dối mình.

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám đi đến những hành động cụ thể,
và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau.
Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con
    niềm vui của Giakêu,
hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.

 


Back to Home Page