Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chúa Nhật 11 Thường Niên

Người Chạnh Lòng Thương

 

X Lời Chúa: (Mt 9,36-10,8)

9 36 Ðức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đẩy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

10 1 Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai tông đồ: đứng đầu là ông Si-mon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; 3 ông Philipphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Mátthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêo; 4 ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. 5 Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

"Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nưới Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi  được sạch bệnh, và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy."

 

X Suy Niệm

Ðức Giêsu thấy đám đông theo Ngài,
vất vưởng bơ vơ như chiên không người chăn dắt.
Người chạnh lòng thương,
lòng thương bắt nguồn từ con tim biết nhói đau
trước nỗi khổ của người khác.
Ðức Giêsu đã làm tất cả để xoa dịu, đỡ nâng
và mời gọi các môn đệ cộng tác trong công cuộc ấy.

Trước một thế giới buồn,
Ngài sai họ rao giảng Tin Mừng về Nước Trời gần đến.
Trước một thế giới bệnh hoạn,
Ngài cho họ khả năng chữa lành.
Trước một thế giới bị nô lệ cho thần ô uế,
Ngài cho họ quyền đem lại tự do.
Trước một thế giới đầy chết chóc,
Ngài cho họ quyền trả lại sự sống.

Ðức Giêsu sai các môn đệ đi vào cuộc đời,
đi hai người một để nâng đỡ nhau.
Ngài không chọn những người giỏi giang, học thức,
nhưng chọn những người đánh cá đơn sơ và quảng đại.
Trước hết, Ngài sai họ đến với chính dân tộc của họ,
để rồi sau này đến với cả thế giới.
Ðức Giêsu muốn họ cho đi tất cả những gì đã nhận
mà không đòi hỏi chút quyền lợi hay đặc ân nào.

Hôm nay, Ðức Giêsu mời chúng ta nhìn thấy đám đông
gần 6 tỉ người trên mặt đất.
Ngài mời chúng ta thấy 50 ngàn trẻ em chết đói mỗi ngày.
Từ 12-18 triệu người chết đói một năm.
1,3 tỉ người sống trong cảnh đói nghèo cùng cực.
800 triệu người thất nghiệp, một tỉ người lớn mù chữ.
Ngài mời chúng ta thấy những trẻ em bị sida ở Châu Phi,
những người trẻ trí thức bị bơ vơ ở Nhật,
những sa đọa và hưởng thụ, ma tuý và tội ác,
những hố sâu hơn giữa các nước giàu và nước nghèo,
giữa người giàu và người nghèo,
ngay cả trong các nước tiên tiến.
Ngài mời chúng ta nhìn thế giới này bằng đôi mắt của Ngài,
nhìn thấy mà chạnh lòng thương.
Chính cái nhìn đầy chạnh thương đưa ta lên đường.

Thế giới hôm nay cũng như hôm qua,
vẫn là một thế giới cần đến ơn cứu độ.
Người nghèo cần được tôn trọng phẩm giá,
người giàu cần mở ra để thấy đời mình có ý nghĩa.
Chúng ta không bi quan trước thế giới hôm nay
mênh mông nỗi đau, tràn ngập sự ác.
Tôi phải làm gì để chữa lành một thế giới bị thương?
Tôi phải nói gì với một thế giới không biết mình nô lệ?
Chỉ xin lên đường với Chúa Giêsu trong tin yêu,
và xin Cha cho có nhiều người cùng tiếp bước.

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Thế giới hôm nay là một thế giới mang nhiều vết thương và đổ vỡ.  Bạn phải làm gì để hàn gắn và chữa lành chúng trong khả năng của bạn?

Khoa học kỹ thuật giải quyết được một số vấn đề, nhưng lại đưa đến những vấn đề mới, phức tạp hơn.  Bạn có thấy như vậy không?  Làm sao để sự tiến bộ về vật chất không làm bạn bị thụt lùi về tinh thần?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Cha,
thế giới hôm nay cũng như hôm qua
vẫn có những người bơ vơ lạc hướng
            vì không tìm được một người để tin;
vẫn có những người đã chết từ lâu
            mà vẫn tưởng mình đang sống;
vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,
            ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;
vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,
            bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;
vẫn có những người sống bên lề xã hội,
            dù không phải là người phong...

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ
và biết chạnh lòng thương như Con Cha.

Nhưng trước hết,
xin cho chúng con
nhìn thấy chính bản thân chúng con.

 


Back to Home Page