Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm A, B, C

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Manna

Lời Nói Ðầu

 

Manna

là tên của tập sách suy niệm này.
Dân Do-thái đi trong sa mạc đã sống nhờ manna,
thức ăn bởi trời mà họ phải đi lượm mỗi ngày,
và sau đó đem về chế biến (x.Xh 16,1-36).

Vào thời sau hết,
Thiên Chúa Cha đã ban cho ta thức ăn mới tuyệt vời,
đó là Ðức Giêsu, Lời vĩnh cửu của Cha.
Ðức Giêsu là Bánh bởi trời đích thực (x.Ga 6,32).
Lời Ngài là manna mới đem lại sự sống đời đời (x.Ga 6,68).

Hãy đón lấy manna mới là các bài Tin Mừng.
Hãy nghiền ngẫm và chắt chiu từng lời một.
Còn trổi vượt hơn manna thời Cựu ước,
manna mới có muôn hương vị, thỏa mãn mọi sỡ thích,
đáp ứng những khát khao của người sử dụng (x.Kn 16,20-21).

Bước vào thiên niên kỷ mới,
chúng ta được nếm nhiều thứ thức ăn trần gian,
nhưng chúng ta vẫn không quên
"người ta còn sống nhờ Lời Thiên Chúa" (x.Ðnl 8,3).

Tập suy niệm này chỉ là một đóng góp nhỏ
giúp cho việc tiếp xúc với Lời Chúa được dễ dàng,
chỉ là một gợi ý nhỏ, mời các bạn đi xa hơn
trong việc tự mình khám phá ra
điều Chúa muốn nói với tôi, ở đây, hôm nay.
Chúc các bạn nếm được sự ngọt ngào của Lời Chúa.

 


Back to Home Page