PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Góp Ý Ðể Áp Dụng Với

Lời Cầu Của Dân Chúa

 

1. Trong tuần nên đọc bài Phúc âm Chúa Nhật tới và năng suy đi nghĩ lại về Lời Chúa nói trong lòng mình theo gương Ðức Maria Mẹ Chúa Giêsu (Lc 1,51).

2. Hãy để Chúa Thánh Thần vang lên trong cõi lòng ta những lời cầu thắm thiết mà "Lời cầu của Dân Chúa" chỉ là những gợi ý nhỏ.

3. Trong tuần hãy để những lời cầu thắm thiết ấy chi phối bản thân ta. Ta đặt mình để Chúa Thánh Thần sử dụng trong công trình chính Người lãnh đạo để xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống theo Tin Mừng của Ðấng Phục sinh vinh hiển.

4. Giáo Hội là hiệp thông: "Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được" như lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi (Mt 5,14). Vậy hãy nói lên lời cầu nào vang lên từ cõi lòng bạn khi bạn cầu nguyện với Nhóm chia sẻ Lời Chúa hoặc với gia đình bạn.

5. Như vậy "Lời cầu của Dân Chúa" được xướng lên trong Thánh lễ Chúa nhật không chỉ là những ước nguyện xa lạ. Chính  Chúa Thánh Thần thực hiện điều chủ tế vẫn xin khi nói :"Chúng con cúi xin Cha cho Chúa Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô." (Nghi thức Thánh lễ, Kinh tạ ơn II, số 107)

 

Nhóm tác giả

 


Back to Home Page