PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 19 tháng 05 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

 

Dẫn vào cầu nguyện: "Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống [1]." Ðó là lời mời gọi của Ðức Giêsu vào ngày bế mạc lễ Lều. Thì đây trong lễ Ngũ Tuần, lời mời ấy trở nên hiện thực làm nên Hội Thánh Chúa. với lòng biết ơn vì được trở nên thành phần của Hội Thánh, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. "Anh em hãy sám hối / và mỗi người hãy chịu phép rửa / và nhận lấy ân huệ là Thánh Thần [2]."/ Ðó là lời tông đồ Phê-rô ngỏ cùng đám đông / từ các dân thiên hạ trở về Giê-ru-sa-lem. / Những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa / và hôm nay ấy / đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo [3]. / Ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta có khả năng truyền thông / và làm chứng cho Tin Mừng / theo gương tông đồ Phê-rô./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. "Toàn thể nhà It-ra-en / phải biết chắc điều này / Ðức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá / Thiên Chúa đã đặt Người làm Chúa / và làm vị Cứu tinh [4]."/ Chính nhờ Chúa Thánh Thần giúp sức / loài người mới nhận ra phần trách nhiệm của mình / đối với cái chết của Ðức Giêsu trên thập giá. / Ta hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng / và thúc đẩy ta / để ta biết ăn năn sám hối hối / và thuộc về trọn về Chúa. / Chúng con cầu xin Chúa.

3. Các tín hữu / chuyên cần nghe các tông đồ dạy bảo / để họ tuân giữ mọi điều  Ðức Giêsu đã truyền [5]. / Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia / họ đã dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ / và họ ca tụng Thiên Chúa. / Ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta biết tận dụng những ơn Chúa ban / hầu trở nên những người biết ca tụng  Thiên Chúa./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Các Kitô hữu đầu tiên / là những người sống hạnh phúc dễ thương / nên được toàn dân thương mến [6]. / Chúa cho cộng đoàn họ / mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. / Ta hãy cầu nguyện cho mọi Kitô hữu khắp nơi trên thế giới / biết sống làm chứng / và giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay / Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, chính nhờ Chúa Thánh Thần dẫn lối chỉ đường, chúng con mới biết đón nhận ơn làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết tận dụng những ơn Chúa ban hầu góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống theo Tin Mừng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ HIỆN XUỐNG NỐI DÀI

"Nếu không có Chúa Thánh Thần thì đối với ta, Thiên Chúa Cha sẽ xa vời, Chúa Kitô ở trong quá khứ, Tin Mừng là bản chữ chết, Hội Thánh là một cơ cấu tổ chức tầm thường, thẩm quyền Hội Thánh là một sự thống trị, công cuộc truyền giáo là tuyên truyền ... Nhưng trong Chúa Thánh Thần ... Chúa Kitô hiện diện nơi đây, Tin Mừng là quyền năng sự sống, Hội Thánh có nghĩa là thông hiệp trong Thiên Chúa Ba Ngôi, quyền bính là việc phục vụ giải phóng, truyền giáo là một lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ..."

(Ðức Ignazios Hazim, Sự Phục sinh và con người ngày nay, Roma, 1970, trang 25-26)[1] Ga 7,37-38.

[2] Cv 2,38.

[3] Cv 2,41.

[4] Cv 2,36.

[5] Mt 28,20.

[6] Cv 2,47.

 


Back to Home Page