PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 12 tháng 05 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên (Mt 28,16-20)

 

Dẫn vào cầu nguyện:  Ở đầu Phúc Âm thánh Mát-thêu, Ðấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta mới sinh đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ từ Phương Ðông đến bái lạy. Ở cuối sách, chính Người phái các môn đệ đi đến với muôn dân để làm cho họ trở nên môn đệ [1]. Với niềm hân hoan vì được trở nên môn đệ Chúa Giêsu, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Ðức Giêsu / đã từng nói với các môn đệ rằng / "Anh em đã không chọn Thày / nhưng chính Thày đã chọn anh em / và cắt đặt để anh em đi / và mang lại hoa trái / và hoa trái của anh em tồn tại."/ Ta hãy xin Chúa giúp / để ta nhận ra ơn gọi Chúa dành cho ta / ngay nơi bối cảnh ta hiện đang sống / để ta mang lại nhiều hoa trái / tồn tại cho sự sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Trước khi về trời / Chúa còn nói với các môn đệ rằng / "Thày đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất."/ Chúa có ý nói / về cái thế giới ta hiện đang sống / trong đó / có bản thân và cuộc sống của mỗi người chúng ta. / Tất cả đều được trao phó cho Ðấng Thiên Chúa làm người / để nhờ Ngài / mọi người đều được hưởng / quyền làm con Thiên Chúa. / Ta hãy xin Chúa giúp / để ta nhận ra ý nghĩa cao cả / của mọi lời ta nói / và mọi việc ta làm / và để không có gì trở nên vô nghĩa / nhờ đích ta nhắm / là Trời cao. / Chúng con cầu xin Chúa.

3. Chúa Giêsu / còn nói với các môn đệ rằng: / "Như Chúa Cha yêu mến Thày / Thày cũng yêu mến anh em. / Hãy ở lại trong tình yêu của Thày [2]". / Ta hãy xin Chúa Thánh Thần / giúp ta / ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu / như nhành nho / gắn liền với thân nho./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Chúa Giêsu / rất thiết tha với sự sống con người / Ngài chỉ muốn / làm cho sự sống ấy được tràn đầy / nhờ sức sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. / Ta hãy xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ / để ta noi gương các bậc cha anh / là chân phúc Anrê Phú Yên / và 117 thánh tử đạo Việt Nam. /  Ðó là những người đã trung kiên với Chúa đến cùng. / Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời nhưng qua Hội Thánh Chúa, lời Chúa không ngừng vang vọng và hành động của Chúa không ngừng cứu độ sinh linh. Xin thương chúc lành cho chúng con là môn đệ của Chúa, để chúng con nhiệt thành và trung kiên với Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 

VỚI CHÚA THÁNH THẦN TRONG CON TIM

"các tông đồ không giống như ông Mô-sê từ núi xuốngcầm trong tay hai bia đá ghi các giới răn. Các tông đồ ra đi từ nhà Tiệc Ly với Chúa Thánh Thần trong tim để mang đến mọi nơi kho tàng khôn ngoan và ân sủng như là những món quà tinh thần, tuôn đổ từ một suối nước phun lên. Các vị ra đi rao giảng khắp toàn thế giới rằng chính các vị là lề luật sống động, như thể các vị là những cuốn sách được linh hoạt bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần." (Thánh Gio-an Kim Khẩu trong Bài Giảng về thánh Mát-thêu, 1,1: PG 57-58, 15).[1] Mt 2,19.

[2] Ga 15,9.

 


Back to Home Page