PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 21 tháng 04 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga 10,1-10)

 

Dẫn vào cầu nguyện: "Tôi đến là để cho mọi người được sống và được sống dồi dào [1]." Ðó là lời Ðức Giêsu nói với người Do thái xưa và cũng là lời Người dạy các Kitô hữu chúng ta hôm nay. Ta hãy xin Chúa soi sáng để ta hiểu được lời Chúa dạy và hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây:

 

1. Lời Chúa nói: "Tôi là cửa cho chiên ra vào/ để chúng gặp được đồng cỏ xanh tươi [2]"/ cũng tương đương với lời Chúa dạy / tại Nhà Tiệc ly khi nói: / "Thày là con đường / là sự thật / và là sự sống./ Không ai đến được với Chúa Cha / mà không qua Thày [3]". Ta hãy xin Chúa Thánh Thần / là lò lửa mến hằng cháy / lôi kéo lòng ta / để ta sống gắn bó với Ðấng Phục sinh / đang dẫn ta về Nhà Cha./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Chúa nói đến những kẻ không qua cửa mà vào / những kẻ trèo qua lối khác mà vào / đó là kẻ trộm / kẻ cướp. / Ta hãy xin Chúa soi sáng cõi lòng ta / và cho ta sức mạnh / giúp ta thắng lướt các cám dỗ / để ta sống gắn bó với Chúa. / Chúng con cầu xin Chúa.

3. Chúa Giêsu / là mục tử tốt lành [4] / Người gọi tên từng con chiên / chính Người dẫn đi ăn nơi đồng cỏ xanh tươi./ Ta hãy xin Chúa giúp ta / nhận ra tiếng Chúa dẫn dắt ta / xuyên qua mọi biến cố xảy ra hằng ngày / để ta nhận lấy những ước ao và khát vọng của Chúa / làm của ta. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Chúa Giêsu / là mục tử tốt lành / Chúa không loại bỏ một ai. / Tất cả những ai nhờ lời rao giảng của các tông đồ / cũng đều được qui tụ lại thành một đoàn chiên / dưới sự chăm sóc của một chủ chiên là Chúa Giêsu. / Ta hãy xin Chúa Thánh Thần  / khơi dậy nơi ta lòng nhiệt thành tông đồ / để ta làm chứng / và giới thiệu Chúa Giêsu cho rất nhiều người./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, thật là kỳ diệu việc Chúa thực hiện từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ nơi các Kitô hữu chúng con, để chúng con làm rạng danh Cha. Nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con.

 

TÌNH ÐOÀN KẾT VỚI NHÂN LOẠI

Mầu nhiệm nhập thể cho chúng ta biết chiều kích thiêng liêng của tình đoàn kết với nhân loại. Bởi vì tất cả nhân loại được tái lập lại trong Chúa nên nhờ Ngôi Lời Nhập Thể, tìm trọng tâm của Thiên Chúa có nghĩa tìm tất cả dân Chúa. Sự thuộc về của chúng ta vào Thiên Chúa làm chúng ta thuộc về tất cả nhân loại. Vì lý do đó, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ khi nói: "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến". (Ga 17,17-19)[1] Ga 10,10.

[2] Ga 10,7-9.

[3] Ga 14,6.

[4] X. Tv 22,1-2.

 


Back to Home Page