PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 31 tháng 03 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20,1-9)

 

Dẫn vào cầu nguyện: "Người ta đã treo Ðức Giêsu lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy và cho Người xuất hiện ... trước chúng tôi là những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại.[1]". Ðó là lời chứng của tông đồ Phê-rô tại nhà ông Cô-nê-li-ô ở thành phố Xê-da-rê. Ta hãy hết lòng tạ ơn Chúa về ơn đức tin Chúa ban cho ta qua các thánh tông đồ và hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Các tông đồ xưa / cũng là những người yếu đuối / đã từng chạy trốn / khi  Thày các ông bị bắt và bị xử tử./ Riêng ông Phê-rô còn chối Thày ba lần. / Nhưng ngày Lễ Ngũ Tuần / ông được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần  / nên đã can đảm tuyên bố: / "Chính Ðức Giêsu đó / Thiên Chúa đã làm cho sống lại  ."/ Ta hãy xin Chúa / ban cho ta và các Kitô hữu / ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần / để ta tuyên xưng và làm chứng / cho niềm tin / mà ta đặt nơi Chúa Phục sinh./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Niềm tin / mà ta đặt nơi Chúa phục sinh / phải dựa trên cơ sở là Kinh Thánh / cho ta biết Ðức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết [2]./ Ta hãy xin Chúa / khơi dậy nơi ta và mọi gia đình Kitô hữu / lòng quí chuộng Kinh Thánh / nhất là bốn Phúc Âm / là nguồn suối / làm cho đức tin của ta được sống động. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Các Phúc Âm / không những cho ta biết Chúa đã phục sinh / mà còn cho ta biết / Chúa ở với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế [3]. / Ta hãy xin Chúa / ban cho ta hồng ân quí báu / là được chính Chúa dạy dỗ / qua các Phúc Âm / hầu được hiểu biết / yêu mến / và kết hiệp với Chúa / trong hiện hữu cũng như trong hành động./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Thật là kỳ diệu / cách Chúa Phục sinh ở với các môn đệ. /  Trên đường đi E-mau / giữa cảnh chán chường và bỏ cuộc / hai môn đệ / bỗng nhiên gặp gỡ và trao đổ với chính Ðấng Phục sinh / mà không hay biết./ Mãi cho tới khi / ngưởi lạ mặt / "Cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho hai ông". Khi ấy / hai ông mới nhận ra Ðấng Phục sinh / đến để đưa các ông ấy trở về với cộng đoàn. / Ta hãy xin Chúa ban cho ta / ơn nhận ra Chúa / hằng ở với ta / để nâng đỡ và đưa ta về chính lộ./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, thật là một điều an ủi được Chúa cam kết sẽ ở lại với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Xin thương gia tăng niềm tin của chúng con vào Lời Chúa cam kết để chúng mãi mãi sống gắn bó với Chúa, và không bao giờ phải thất vọng. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô .... Amen.

 

SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA CÒN TIẾP DIỄN

"Con biết Giêsu dịu dàng và khiêm tốn trong lòng, Giêsu gọi chúng con: 'Hãy đến với Giêsu, hỡi các con đang gánh nặng, Giêsu sẽ cho các con an nghỉ.' Như thế, sự thương khó, cái chết và sự sống lại của Giêsu tiếp diễn trong lịch sử, cho con hy vọng, can đảm, tin tưởng để quả tim con hợp với quả tim của những anh chị em đau khổ, như thế trở thành cho chúng con nguồn thiện tính cho một đời sống mới. "

(Henri Nouwen, Ðường Thương Khó, trang 106)[1] Cv 10,39-41.

[2] Ga 20,9.

[3] Mt 28,20.

 


Back to Home Page