PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 17 tháng 03 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật V Mùa Chay (Ga 11,1-45)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Ðức Giêsu đã từng loan báo: Giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống". Thì đây, anh Ladarô đã chết và được chôn trong mồ bốn ngày rồi. Vừa nghe thấy tiếng Ðức Giêsu gọi, anh liền chỗi dậy khỏi mồ, trước mặt mọi người đứng chung quanh. Tin tưởng vào bàn tay toàn năng của Thiên Chúa, ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. "Chính Thày / là sự sống lại / và là sự sống./ Ai tin vào Thày / thì dù đã chết / cũng sẽ được sống". Ai là người thì cũng phải chết./ Ðiều mới mẻ / được Ðức Giêsu xác quyết / là từ cảnh chết chóc đó / kẻ tin vào Người / sẽ nhờ Người mà được sống mãi / để không còn phải chết nữa./ Ta hãy xin Chúa Thánh Thần / giúp ta / có được niềm tin sống động / để niềm tin đó / chi phối trọn cuộc sống của ta / khiến ta được hạnh phúc / ngay ở đời này./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Phép lạ / về anh Ladarô / đã chết bốn ngày mà được sống lại / là dấu chỉ / về điều lớn lao / hơn nhiều:/ Ðó là chính Ðức Giêsu đã tự nguyện chết / và đã sống lại / để "ai sống và tin vào Người / sẽ không bao giờ phải chết."/ Noi gương chị Mácta / người ta đã thưa cùng Chúa:/ "Con vẫn tin / Thày là Ðức Kitô / Con Thiên Chúa."/ Ta hãy xin Chúa thương / củng cố niềm tin / mà ta đặt nơi Chúa Giêsu./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Người ta khóc / khi miệng mếu máo / nước mắt dễ dàng chảy ra / để biểu lộ nỗi đau / trong xác thịt hoặc trong lòng./ Ðức Giêsu / đã biểu lộ tình cảm đó / khiến những người ở chung quanh nói với nhau:/ "Kìa / xem ông ta thương anh Ladarô biết mấy!"/ Ta hãy xin Chúa giúp / để các Kitô hữu chúng ta / thể hiện lời Công Ðồng Vatican 2 dạy rằng:/ "Vui mừng và hy vọng / ưu sầu và lo lắng / của con người ngày nay / nhất là của người nghèo / và những ai đau khổ / có âm hưởng trong lòng các Kitô hữu."/ Chúng con cầu xin Chúa.

4. "Thà một người chết / thay cho dân / còn hơn là toàn dân / bị tiêu diệt"/ Lời tiên tri / của thượng tế Caipha / nói về Ðức Giêsu / đã được ứng nghiệm./ Ðức Giêsu quả thực / đã chết / để mọi người được ơn tha tội / và được ơn cứu độ./ Ta hãy xin Chúa giúp / để các Kitô hữu chúng ta / góp phần / giúp cho nhiều người được hiểu biết / yêu mến / và kết hợp với Chúa Kitô / để được ơn cứu độ / Chúa ban./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, trước khi về trời, Chúa đã hứa sẽ ở lại với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Này chúng con đặt mình để Chúa dẫn đưa, hầu có thể làm chứng cho Chúa ngay nơi bối cảnh chúng con đang sống. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 


Back to Home Page