PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 3 tháng 03 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật III Mùa Chay (Ga 4,5-12)

 

Dẫn vào cầu nguyện: "Ðến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm." Ðức Giêsu luôn đi bước trước. Với người phụ nữ Samari, Người xin nước uống để rồi cho chị biết về Nước Hằng Sống. Ta hãy đặt mình để Chúa nói với ta và dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Ðức Giêsu phục sinh / luôn chờ đợi mỗi người / như Người đã chờ đợi / người phụ nữ Samari / bên giếng nước Giacóp./ Chính Người / luôn vượt qua mọi rào cản / để thiết lập tương quan với ta./ Ta hãy xin Chúa giúp / để trong Mùa Chay này / ta biết sắp xếp thì giờ / để đọc Lời Chúa / và lắng nghe tiếng Chúa nói với ta./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Ðức Giêsu / không những chờ đợi / để gặp gỡ ta / Người còn chờ đợi / để gặp gỡ nhiều người khác nữa / được chính ta làm chứng / hoặc giới thiệu về Người./ Ta hãy xin Chúa ban ơn / để ta có lòng nhiệt thành tông đồ / noi gương chị phụ nữ Samari./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Cuộc gặp gỡ / giữa Ðức Giêsu và chị phụ nữ Samari / đụng tới / những điều đã xảy ra trong quá khứ của chị / mà Chúa biết hết./ Không có gì / xảy ra trong đời sống con người / mà Chúa lại bỏ qua / không để ý tới./ Ta hãy xin Chúa giúp / để ta biết thưa với Chúa / như ngôn sứ Samuen xưa / khi nói "Lạy Chúa, xin hãy nói / vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe."/ Chúng con cầu xin Chúa.

4. "Nếu chị nhận ra / ân huệ Thiên Chúa ban..."/ Ðó xem ra / là điều Chúa luôn gợi ý / để qua đó / người ban cho ta thứ nước / vọt lên / đem lại sự sống đời đời./ Ta hãy xin Chúa giúp / để ta biết nhận ra / mọi sự nơi ta / và trọn con người của ta / đều là hồng ân Chúa ban,/ để với lòng biết ơn sâu xa / ta biết đáp lại với tình con thảo./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, hằng ngày chúng con vẫn uống thứ nước chỉ giúp chúng con đỡ khát mà thôi. Xin thương ban cho chúng con Nước hằng sống là Tình Yêu của Chúa mang lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Châu Á Ðang Khao Khát Nước Hằng Sống:

"Các dân tộc trên Châu Á này cần đến Ðức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Ngài. Châu Á đang khao khát Nước hằng sống mà chỉ mình Ðức Giêsu mới có thể mang lại (x. Ga 4,10-15)

"Thế nên môn đệ Ðức Kitô tại Châu Á phải quảng đại hết lòng trong nỗ lực chu toàn sứ mạng đã nhận được từ nơi Chúa, Ðấng đã hứa sẽ ở với họ cho đến tận thế (x. Mt 28,20)

... Niềm vui duy nhất của Giáo Hội Á Châu là được chia sẻ với các dân tộc đông đảo của Châu Á món quà vĩ đại mà mình đã nhận được đó là tình thương của Ðức Giêsu cứu thế! Ước vọng duy nhất của Giáo Hội Á Châu lúc này là được tiếp tục sứ mạng phục vụ và yêu thương, để tất cả mọi người Á Châu được sống và được sống dồi dào (x. Ga 10,10)."

(Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á, số 50)

 


Back to Home Page