PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 24 tháng 02 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật II Mùa Chay (Mt 17,1-9)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Chương đầu của Tin Mừng Mátthêu giới thiệu Ðấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Câu hỏi được nêu lên là làm sao biết Ðức Giêsu làng Nagiarét chính là Ðấng Thiên Chúa ấy? thì đây biến cố Ðức Giêsu biến hình giúp ta nhận ra sự thật. Ta hãy đặt mình để Chúa Thánh Thần giúp ta hiểu biết, yêu mến và kết hợp với Ðấng Thiên Chúa đến để cứu dân Người khỏi tội và hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Tột đỉnh / của màn Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay / là tiếng nói / từ trời cao cho biết / "Ðây là Con yêu dấu của Ta / Ta hài lòng về Người"./ Các Kitô hữu chúng ta / ước ao biết bao / được làm đẹp lòng Thiên Chúa / là Ðấng sinh thành nên ta./ Vậy hãy xin Chúa / lôi kéo ta / để ta sống gắn bó / với Người Con Chí Ái / hầu làm đẹp lòng Thiên Chúa./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Hai ông Môsê và Êlia đến đàm đạo với Ðức Giêsu / về cuộc xuất hành của Người tại Giêrusalem./ Ðó là cuộc Vượt Qua mới / của Dân Chúa / mà Ðức Giêsu đến / để thực hiện / qua sự chết và sự sống lại của Người./ Ta hãy xin Chúa Thánh Thần giúp sức / để các Kitô hữu chúng ta / góp phần giới thiệu / Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ trần gian./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. "Hãy vâng nghe lời Người!"/ Toàn bộ công trình / Ðức Giêsu đến để thực hiện / đó là thiết lập Nước Thiên Chúa./ Nước đó nối liền Trời với Ðất / làm cho ý của Cha được thể hiện / dưới đất cũng như trên trời./ Ta hãy xin Chúa ban ơn giúp sức / để các Kitô hữu chúng ta / biết nhiệt thành mở mang Nước Chúa / nhờ biết lắng nghe / Người Con Chí Ái của Thiên Chúa./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. "Trỗi dậy đi, đừng sợ!"/ Cũng như ba tông đồ / Phêrô, Gioan và Giacôbê / các Kitô hữu chúng ta / cần được chính Chúa đụng chạm / và gọi ta chỗi dậy. Ta hãy xin Chúa ban ơn / để ta nhiệt thành góp phần / xây dựng nền văn minh tình thương / nhờ bàn tay toàn năng của Ðức Giêsu Kitô./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa thấy rõ mỗi người chúng con cũng giống như các tông đồ / Phêrô, Gioan và Giacôbê xưa. Xin thương giúp đỡ để chúng con biết tận dụng Mùa Chay này, hầu lên đường sống sự sống mới là lắng nghe và thực thi ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 


Back to Home Page