PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 17 tháng 02 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật I Mùa Chay (Mt 4,1-11)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Tin Mừng Chúa Nhật đầu Mùa Chay cho thấy chính Chúa Giêsu chịu quỷ cám dỗ. Chúa muốn cứu ta giữa những cơn cám dỗ ta phải chịu. Tin tưởng vào sự che chở của Chúa, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau.

 

1. Sau 40 ngày chay tịnh / Chúa cảm thấy đói./ Ðó là lúc Chúa bị cám dỗ để làm phù phép / khiến đá thành bánh mì / để ăn cho đỡ đói./ Ta hãy xin Chúa giúp / để các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới / gia tăng niềm tin vào Chúa / hầu loại bỏ mọi hình thức bói toán / và mê tín dị đoan./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Thói thường / ai cũng ưa thích thi thố tài năng / để mọi người chung quanh / tắc lưỡi ngợi khen./ Theo hướng đó,/ quỷ đã cám dỗ Ðức Giêsu / bằng cách đưa Người lên nóc Ðền Thờ / để từ đó nhảy xuống./ Nhưng Người đã thắng cơn cám dỗ / bằng cách qui về Thiên Chúa / thay vì qui về mình./ Ta hãy xin Chúa / ơn chống trả các cơn cám dỗ / bằng cách ra khỏi mình để qui về Chúa./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Cơn cám dỗ thứ ba / liên quan tới phú quí vinh hoa / và quyền lực / Ðức Giêsu đã thắng kẻ cám dỗ / nhờ việc Người / tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi./ Ta hãy xin Chúa / giúp ta gỡ mình khỏi / nhiều thứ lôi kéo lòng ta / nhất là tiền tài và danh vọng / để ta được tự do tôn thờ Chúa cho phải đạo làm con./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Mùa Chay / chính là cơ hội thuận lợi / để các Kitô hữu chúng ta / làm mới lại bản thân và cuộc sống  ta hiện đang sống./ Ðiều then chốt / cho cuộc đổi mới này / là các ước ao / và khát vọng thầm kín / nơi cõi lòng ta./ Ta hãy xin Chúa giúp ta / thực hiện được giới răn yêu thương / là: mến Chúa hết lòng / và yêu tha nhân như chính mình./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, các Kitô hữu chúng con chẳng mạnh sức hơn ông Phêrô và các tông đồ xưa. Xin thương đổ xuống trên các Kitô hữu chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là Ðấng sẽ giúp chúng con trung kiên với Chúa đến cùng theo gương các thánh tông đồ tử đạo. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Cám dỗ là gì?

Cám dỗ là bất cứ sự xúi giục nào khiến ta thất tín cùng Chúa. Nó có thể đến từ các hành động hoặc sự lôi kéo của người khác. Nó có thể đến từ xác thịt (các yếu đuối và ước ao của riêng ta). Nó có thể đến từ những gợi ý của ác thần. Kinh Thánh dạy rằng Thiên Chúa không bao giờ để ta bị cám dỗ vượt ngoài sức kháng cự của ta.

Phương pháp giúp ta thắng các cám dỗ gồm việc kiên trì cầu nguyện; việc thường xuyên nhận định để thấy điều lành nên làm, điều dữ nên tránh, và việc thường xuyên rèn luyện bản thân. Sa ngã nếu xảy ra không làm ta thất vọng nhưng là cơ hội để ta đón nhận ơn tha thứ và trở về cùng Chúa.

Chúa Kitô đoan chắc với các môn đệ Người sẽ ở với họ mọi ngày cho đến tận thế. Hơn nữa, chính Người đã chịu cám dỗ và dạy ta phải cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ.

(Phỏng theo Our Sunday Visitor's Catholic Encyclopedia, 1991, trang 925)

 


Back to Home Page