PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 10 tháng 02 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật V Thường Niên (Mt 5,13-16)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Ánh sáng và bóng tối, là kinh nghiệm thường nhật của mọi người. Chúa muốn các môn đệ của Chúa phải trở nên ánh sáng chiếu soi trần gian. Ðáp lại lời mời gọi của Chúa, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Chính Chúa Giêsu / là ánh sáng soi cho thế gian./ Bước theo Chúa / ta sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống./ Ðó là lý do / tại sao Chúa mời gọi các môn đệ / trở nên ánh sáng cho trần gian./ Ta hãy xin Chúa giúp sức / để các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới / có sức cảm hóa những người chung quanh / nhờ bước theo Chúa Giêsu / là Ðấng khiêm nhường và hiền lành thực trong lòng./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Chúa còn mời gọi các môn đệ / trở nên muối cho trần gian./ Xin Chúa Thánh Thần / thương tác động / để vui mừng và hy vọng / ưu sầu và lo lắng / của con người ngày nay / nhất là của người nghèo / có âm hưởng trong lòng các Kitô hữu chúng ta / hầu chúng ta trở nên muối ướp cho thế gian theo lời Chúa dạy./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Kitô hữu tuy là người / "không có thành trì kiên cố" ở trần gian / nhưng vẫn ôm ấp cả thế giới / nhờ bàn tay toàn năng / của Ðức Kitô / Ðấng đang dẫn đưa mọi người về Nhà Cha./ ta hãy xin Chúa giúp ta / đảm nhận lấy phần trách nhiệm / Chúa giao / để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn trong bối cảnh ta hiện đang sống./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Theo Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á / cộng đoàn Kitô hữu / càng đâm rễ sâu / trong kinh nghiệm về Thiên Chúa / thì cộng đoàn ấy càng đáng tin hơn / khi loan báo cho người khác / về Nước Thiên Chúa / Ta hãy xin Chúa / gia tăng niềm tin nơi các Kitô hữu chúng ta / để đời sống chúng ta / góp phần làm chứng / về sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa ở giữa ta./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, trước khi về Trời, Chúa đoan chắc với các môn đệ rằng, Chúa sẽ ở lại với các ông mọi ngày cho đến tận thế. Này chúng con đặt mình để Chúa ở lại với chúng con và chiếu sáng qua chúng con, giúp chúng con làm vinh danh Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay:

Công Ðồng Vatican II Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay:

"Vui Mừng và Hy Vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Thực vậy, cộng đoàn của họ được cấu tạo bằng những con người đã được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận Tin Mừng cứu rỗi đem tới cho mọi người. Vì thế cộng đoàn ấy mới nhận thấy mình thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại."

(Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, số 1)

  

 

 


Back to Home Page