PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 27 tháng 01 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật III Thường Niên (Mt 4,12-23)

 

Dẫn vào cầu nguyện: "Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!". Trong niềm hân hoan đón nhận Nước Thiên Chúa đến với ta theo gương các môn đệ đầu tiên, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Chúa Giêsu / là hiện thân của Nước Thiên Chúa / vì Người chính là Thiên Chúa ở cùng chúng ta./ Người đến cứu dân Người / khỏi tội lỗi của họ / để họ thể hiện ý Cha dưới đất cũng như trên trời./ Ta hãy xin Chúa giúp ta / luôn tái định hướng lại đời ta / cho hợp với ý của Thiên Chúa / theo gương các môn đệ đầu tiên./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Như các môn đệ đầu tiên / ta được mời gọi sống gắn bó với Chúa Giêsu / để đời ta sinh nhiều hoa trái / vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được./ Ta hãy xin Chúa giúp ta / thể hiện được lý tưởng / là góp phần xây dựng nền văn minh tình thương / nhờ có Chúa ở cùng chúng ta./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Nhờ từ bỏ mình / để sống gắn bó với Ðức Giêsu / các môn đệ đầu tiên / đã trở nên kẻ chinh phục lòng người / như những kẻ lưới người như lưới cá./ Ta hãy xin Chúa giúp ta / noi gương các ngài / làm chứng cho tình yêu của Nước Thiên Chúa / giữa thế giới ta đang sống./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Từ cái chết tử đạo / của các môn đệ đầu tiên được Chúa gọi / cho tới cái chết hoàn toàn tự nguyện của Anrê Phú Yên tại Việt Nam năm 1644 / con đường duy nhất là đường hy sinh vì tình yêu./ Ta hãy xin Chúa khơi dậy / nơi các Kitô hữu khắp nơi / ngọn lửa tình yêu / Chúa hằng ước mong cho nó bùng lên./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, hôm nay Chúa lên tiếng gọi các Kitô hữu chúng con như xưa Chúa đã gọi bốn môn đệ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Này chúng con xin đặt mình để Chúa tái định hướng bản thân và cuộc sống chúng con cho hợp với ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chân Phước Anrê Phú Yên:

Tiếng nói cuối cùng - Lời trăn trối của Chân Phước Anrê Phú Yên nơi pháp trường, ngày 26 tháng 7 năm 1644:

"Hỡi anh em, ta hãy trung tín cùng Ðức Chúa Trời cho đến chết; cho đến chết không có một điều gì có thể giập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta."

"Hỡi anh em, chúng ta hãy giữ nghĩa cùng Ðức Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời."

(15 từ cuối cùng từ cửa miệng Chân Phước Anrê Phú Yên được ghi bằng tiếng Việt dưới hình thức "quốc ngữ" sơ khởi trong các ký sự đương thời bằng tiếng Pháp và tiếng Bồ Ðào Nha) 

 


Back to Home Page