PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 6 tháng 01 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Thiên Chúa muốn cứu rỗi mọi người nhờ Ðức Giêsu Kitô, nên đã dùng ánh sáng sao Sinh Nhật để hướng dẫn các đạo sĩ Phương Ðông đến gặp gỡ Người. Ta hãy hết lòng tạ ơn Chúa về ơn Ðức Tin Kitô giáo và hãy nguyện xin.

 

1. Dưới ánh sao Sinh Nhật / Ðấng Thiên Chúa làm người / không những tỏ mình ra / cho các mục đồng / Do Thái / mà còn tỏ mình ra / cho các đạo sĩ Phương Ðông./ Ta hãy xin Chúa soi sáng / giúp ta nhận ra những dấu chỉ / về sự hiện diện / và hành động của Thiên Chúa / trong suốt đời sống của mỗi người chúng ta. Chúa con cầu xin Chúa.

2. Ánh sao Sinh Nhật / vẫn còn chiếu rõi / qua các thế kỷ./ Nếu trong thiên niên kỷ thứ nhất / của Kitô giáo / Thập giá đã được trồng / trên đất Âu Châu / và trong thiên niên kỷ thứ hai / Thập giá được trồng trên đất Mỹ Châu / và Phi Châu / thì trong thiên niên kỷ thứ ba / ta hãy xin Chúa / để công cuộc Tin Mừng hóa / đạt được mùa gặt bội thu / trên lục địa rộng lớn Á Châu. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Riêng với / Ðất nước Việt Nam thân yêu / của chúng ta / việc rao giảng Tin Mừng có hệ thống / khởi đi từ thế kỷ 17./ Việc đó / cần được xúc tiến mạnh mẽ hơn / trong thiên niên kỷ thứ ba này./ Ta hãy xin Chúa cho mỗi Kitô hữu chúng ta / góp phần làm chứng / và giới thiệu Chúa Giêsu / cho những người xung quanh ta. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Các Thánh tử đạo Việt Nam / là những tấm gương ngời sáng / về Tin Mừng hóa / chính các ngài đã quyết tâm / hiểu biết Chúa Giêsu / yêu mến Người / và kết hiệp với Người / cho tới hơi thở cuối cùng./ Ta hãy xin Chúa / lôi kéo lòng ta / để ta được Tin Mừng hóa / và giúp nhiều người / đón nhận Chúa Giêsu / là Ðấng Cứu Ðộ trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, chúng con biết Chúa muốn mỗi Kitô hữu chúng con phải trở nên như sao Sinh Nhật đối với những người xung quanh chúng con. Xin thương giúp chúng con sống thế nào cho hợp với điều Chúa chờ đợi. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 


Back to Home Page