PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 30 tháng 12 năm 2001

Lời Cầu Của Dân Chúa

Lễ Kính Thánh Gia (Mt 2,13-15.19-23)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Trào lưu toàn cầu hóa đang kéo theo rất nhiều thách đố cho các giá trị văn hóa xã hội và tôn giáo ngay nơi mái ấm gia đình, ta hãy đặt mình dưới gương ngời sáng của Mẹ Maria, của Thánh Cả Giuse và của Chúa Giêsu tại Nadarét và hãy nguyện xin:

 

1. Chúa Giêsu / Ngôi Lời Nhập Thể / luôn là hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa / đến cứu chuộc loài người./ Người cứu chuộc ta / với trọn cuộc sống trần thế / như  / qua cuộc bách hại / do bạo chúa / Hêrôđê./ qua cuộc tị nạn nơi Ai Cập./ Ta hãy xin Chúa / ban sức mạnh / giúp ta đảm nhận lấy / mọi hoàn cảnh / của cuộc sống / như Chúa để cho xảy ra / hầu làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Noi gương Mẹ Maria / Người Nữ Tỳ của Thiên Chúa / cũng như noi gương Thánh Cả Giuse / Ðấng luôn sẵn sàng / lên đường / theo tiếng Chúa gọi./ Ta hãy xin Chúa giúp ta / biết lắng nghe / tiếng Chúa nói với ta / sâu thẳm / ngay nơi cõi lòng ta / để ta thực thi ý Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Chúa Giêsu / luôn là tấm gương / để mọi người / trong gia đình ta soi./ Chính Chúa dạy ta / nên học cùng Chúa / ở khiêm nhường / và hiền lành / thực trong lòng./ Ta hãy xin Chúa / uốn nắn lòng ta / để ta nên giống Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Ðối diện / với mầu nhiệm Thiên Chúa / là Cha nhân lành / hằng bao bọc / chở che / đàn con dưới thế./ Ta hãy xin Chúa dìu dắt / để ta nương tựa vào Chúa và được bình an. Chúng con cầu xin Chúa.

5. Ta hãy đến / với Mẹ Maria,/ xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho ta / nghiệm được biết bao hồng ân / Chúa hằng đổ xuống trên ta / để với lòng biết ơn / sâu xa / ta đáp lại / cho tương xứng. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, các gia đình Kitô hữu chúng con ước ao làm tác nhân, cho công cuộc Tin Mừng hóa giữa thế giới hôm nay. Xin thương giúp các gia đình chúng con trở nên như men trong bột với tư cách là "Giáo Hội tại gia". Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con.

 

Gia Ðình:

"...gia đình cần phải tham gia tích cực vào đời sống giáo xứ, tham dự các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích Sám Hối, dấn thân phục vụ người khác, như các Nghị Phụ Thượng Hội Ðồng đã chỉ ra. Ðiều ấy cũng có nghĩa là các bậc cha mẹ phải cố gắng biến những giây phút cả gia đình có thói quen qui tụ bên nhau thành cơ hội để cầu nguyện, để đọc và suy niệm Kinh Thánh, để cha mẹ chủ sự các nghi lễ thích hợp, và để giải trí lành mạnh. Tất cả những việc này sẽ giúp làm cho gia đình Kitô hữu trở thành một tổ ấm của việc Phúc Âm hóa, trong đó ai cũng cảm nghiệm được tình thương của Chúa thông chia cho người khác. Các Nghị Phụ Thượng Hội Ðồng cũng nhìn nhận rằng các trẻ em phải có một vai trò trong việc Phúc Âm hóa, trong gia đình cũng như trong cộng đoàn lớn hơn"

Trích Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á, số 46.

 


Back to Home Page