PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 25 tháng 12 năm 2001

Lời Cầu Của Dân Chúa

Lễ Chúa Giáng Sinh (Lc 2,1-14)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Tại hang Bê lem, Trời và Ðất như nối liền lại với nhau. Bản tính loài người nay được gắn liền với bản tính Thiên Chúa nơi Ðức Giêsu Kitô. Với niềm sửng sốt trước việc kỳ diệu Chúa làm, ta hãy nguyện xin.

 

1. Mãi mãi / sẽ là việc lạ lùng / Thiên Chúa thực hiện / trước mắt chúng ta,/ đó là:/ Người đã sai Con Một người / xuống thế làm người / và trở nên / người anh em với ta./ Với lòng biết ơn sâu xa,/ ta hãy xin Chúa ban ơn / để ta nghiệm được / tình yêu Chúa dành cho ta / nơi Hài Nhi Giêsu / mới sinh tại hang Bêlem. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Thiên Chúa / ban Con Một / là để cứu ta./ Người không cứu ta / từ bên ngoài / nhưng xuyên qua / nội tâm ta / và tác động nơi con tim ta./ Tại hang Bêlem / Hài nhi Giêsu / đã khóc chào đời / như mọi người,/ để ai cũng có thể / được đánh động / vì thấy Thiên Chúa yêu thương mình / đến như vậy./ Ta hãy xin Chúa ban ơn / giúp ta / làm mới lại bản thân / và cuộc sống / hầu đáp lại Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Hài Nhi Giêsu / không sinh ra / nơi cung điện nhà vua / nhưng sinh ra / nơi hang chuồng vật./ Người sinh ra / trong nghèo khó và thiếu thốn / để gần gủi / với bất cứ ai / hiện lâm cảnh / màn trời chiếu đất / và bị gạt sang bên lề xã hội./ Ta hãy xin Chúa / soi sáng và đánh động / lương tâm ta / để ta biết / thương người như thể thương thân. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Các mục đồng / được sứ thần Thiên Chúa loan báo,/ liền hối hả / đến viếng thăm / Hài Nhi mới sinh./ Họ ra về,/ vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa./ Cả cuộc đời người Kitô hữu / là để / nhờ ánh sáng đức tin / nhận ra những việc lạ lùng Chúa làm / mà tôn vinh Ngài./ Ta hãy xin Chúa / ban cho ta / ơn bén nhạy / đối với những công trình của Chúa / hầu ngợi khen / tôn kính / và phụng sự Chúa / với tình con thảo. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa thấy rõ cõi lòng mỗi người chúng con đang được Tình Yêu  Chúa đánh động mãnh liệt do Hài Nhi Giêsu sinh ra. Xin thương hoán cải lòng chúng con để nên giống lòng Mẹ Maria, đấng hằng suy đi nghĩ lại những việc làm mà tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 


Back to Home Page