PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 16 tháng 12 năm 2001

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật III Mùa Vọng (Mt 11,2-11)

 

Dẫn vào cầu nguyện: "Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em". Ðó là điều bảo đảm để Dân Chúa được tự do sống sự sống mới do Bí Tích Rửa Tội mang lại, là sự sống do chính Ba Ngôi Thiên Chúa. Ta hãy xin Chúa cho ta nghiệm được giá trị cao quí đó:

 

1. Ðoạn Tin Mừng / Chúa Nhật hôm nay / cho thấy Chúa Giêsu / tận dụng những điều mắt thấy tai nghe / nơi thính giả / để khẳng định / về điều Chúa muốn nhấn mạnh./ Chúa muốn nêu hình ảnh / cây sậy trước gió / hình ảnh / những người mặc gấm vóc lụa là / nơi cung điện nhà vua / để đề cao / vị sứ giả / dọn đường cho Chúa đến / cứu Dân Người./ Ta hãy xin Chúa cho ta / biết đón nhận Con Thiên Chúa đến cứu ta. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Con Thiên Chúa / đến cứu Dân Người khỏi tội lỗi của họ./ Ðó là điều / được tiên báo / qua việc chữa lành / bệnh tật phần xác / như chính Chúa mô tả:/ Người mù xem thấy / kẻ què bước đi / người cùi được sạch / kẻ điếc nghe được / người chết chỗi dậy /... Ta hãy xin Chúa / đừng để ta / giả điếc làm ngơ / trước những việc lạ lùng / Chúa còn thực hiện trong Hội Thánh / và qua Hội Thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Chúa đã nói về ông Gioan rằng /: Trong số phàm nhân / đã lọt lòng mẹ /chưa từng có ai / cao trọng hơn ông Gioan /: Bởi lẽ ông Gioan trực tiếp giới thiệu / Ðấng đến thiết lập Nước Thiên Chúa / nơi bản thân Người./ Ðó là điều / các ngôn sứ đi trước ông / chỉ mới loan báo / mà chưa hề được tiếp cận./ Ta hãy xin Chúa cho ta / có được sự bén nhạy / về Nước Thiên Chúa / nơi Ðức Giêsu Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Nhưng Chúa / còn nói rằng:/ Kẻ nhỏ nhất / trong Nước Thiên Chúa / còn cao trọng hơn ông Gioan./ Ðiều đó / được hiểu rằng:/ bất cứ ai được chịu phép rửa / nhân danh Chúa Cha / và Chúa Con / và Chúa Thánh Thần / đều được dự phần / vào sự sống / của Ba Ngôi Thiên Chúa / là sự sống / cao quí hơn / bất cứ điều gì khác./ Ta hãy xin Chúa / ơn soi sáng / giúp ta nhận ra / giá trị vô cùng lớn lao / do phép Rửa Tội mang lại. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa cứu chúng con là cho chúng con được tự do làm con cái Chúa. Xin cho chúng con nghiệm được giá trị về đời sống mới vô cùng cao quí đó. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 

 

Gia Ðình

..."Gia đình là nơi bình thường cho giới trẻ lớn lên, để đạt tới sự trưởng thành cá nhân và xã hội. Gia đình cũng là nơi mang di sản của chính nhân loại, vì thông qua gia đình, sự sống được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gia đình chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong các nền văn hóa Á Châu, như các Nghị Phụ Thượng Hội Ðồng đã lưu ý, các giá trị gia đình như lòng hiếu thảo, yêu thương, chăm sóc người già và người bệnh, yêu trẻ và sống hòa thuận vẫn rất được quí trọng trong các nền văn hóa và truyền thống tôn giáo Á Châu."

Trích Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á, số 46. 

 


Back to Home Page