PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 02 tháng 12 năm 2001

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật I Mùa Vọng (Mt 24,37-44)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Con Thiên Chúa xuống thế làm người để trở nên người anh em với ta. Ngài hẹn cho ta dự phần vào cuộc sum họp vĩ đại của toàn thể nhân loại được Ngài tái xuất hiện trong ngày sau hết. Vậy ta hãy sốt sắng cầu nguyện.

 

1. Từ xa xưa / trong bối cảnh văn hoá Á Châu / người Việt Nam đã coi / mọi người khắp nơi trên thế giới / đều là anh em./ Cho nên hình ảnh / mà ngôn sứ I-sai gợi lên / về núi Nhà Ðức Chúa / đứng kiên cường vượt các đỉnh non cao / và dân dân lũ lượt đưa nhau tới / là hình ảnh thân thương và gần gủi. Ðức Chúa qui tụ muôn dân / để hưởng hòa bình vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa /: Ðó quả là Tin Mừng lớn lao / cần được loan đi./ Ta hãy xin Chúa Thánh Thần / soi sáng và thúc đẩy / để các Kitô hữu chúng ta / góp phần vào công trình Tin Mừng hóa thế giới / dọc theo thiên niên kỷ thứ ba này. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Cùng với Giáo Hội hoàn vũ / Giáo Hội tại Châu Á / rất cảm phục mọi kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện / suốt hai mươi thế kỷ qua./ Nếu trong thiên niên kỷ thứ nhất / Thập Giá đã được trồng trên đất Âu Châu / rồi ở thiên niên kỷ thứ hai / Thập Giá được trồng trên đất Mỹ Châu và Phi Châu,/ thì nay / bước sang thiên niên kỷ thứ ba,/ ta hãy xin Chúa cho công trình Tin Mừng hóa / tại lục địa Châu Á tràn trề sức sống này / mang lại một mùa gặt bội thu. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Thư chung năm 2001 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam / gởi cộng đồng Dân Chúa / cũng gióng lên lời mời gọi / tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu / "để mọi người được sống và được sống dồi dào."/ Hôm nay, bước vào Mùa Vọng / ta hãy khiêm tốn xin Chúa / hoán cải lòng các Kitô hữu chúng ta / để ta không thờ ơ / với những vấn đề phát triển của Ðất Nước / cũng như tình trạng nghèo đói và những tệ nạn xã hội / bởi vì ta là thành viên của cộng đồng dân tộc / với tất cả quyền lợi và nghĩa vụ. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Trong thế giới hôm nay / và trong Giáo Hội toàn cầu / "đối thoại là tên gọi mới của niềm hy vọng"/ Thư Chung năm 2001 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam / vạch cho thấy Nước ta hiện có 54 sắc tộc với nhiều nền văn hóa / nhiều tín ngưỡng và nhiều tôn giáo khác nhau / lại có sự phân hóa giàu nghèo / nông thôn - thành thị / ngày càng sâu đậm / đối thoại trở thành yếu tố quyết định cho tương lai./ Vậy ta hãy xin Chúa Thánh Thần / soi sáng và hướng dẫn ta trên đường đối thoại / nhằm để hiểu biết nhau / chấp nhận nhau / tôn trọng và yêu thương nhau / cùng nhau xây dựng tương lai / và thăng tiến cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa.

5. Thư Chung của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam năm 2001 / vạch cho thấy điều mà đối thoại nhắm tới / là hợp tác với mọi người để đẩy lui nền văn hóa sự chết / đẩy lui mọi lối sống gian dối / với những bất công, áp bức, bạo lực, đồng thời phát triển một xã hội tốt đẹp / với lối sống chân thật / công bằng / tôn trọng sự sống và các quyền con người./ Vậy hôm nay bước vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng / ta hãy xin Chúa làm mới lại nơi ta / ơn phép rửa với sức mạnh vô song của Chúa Thánh Thần / giúp ta góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống theo Tin Mừng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân lành, vì yêu thương loài người chúng con, Chúa đã phái Người Con Chí Ái của Chúa xuống thế làm người, để nhờ Người chúng con được tự do trở thành con cái Chúa. Xin thương giúp chúng con tận dụng Mùa Vọng này hầu sống xứng đáng hưởng phúc trường sinh Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 


Back to Home Page