Những hình ảnh Văn Nghệ Trung Thu 2003
của Công Nhân Việt Nam tại Ðài Loan
 
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

van nghe trung thu van nghe trung thu van nghe trung thu van nghe trung thu
van nghe trung thu van nghe trung thu van nghe trung thu van nghe trung thu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page