Những hình ảnh Cắm Trại Mùa Hè 2002
của Công Nhân Việt Nam tại Ðài Loan
 
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

xuan/bien1.jpg xuan/bien2.jpg xuan/bien3.jpg xuan/bien4.jpg
xuan/bien8.jpg xuan/bien6.jpg xuan/bien7.jpg xuan/bien5.jpg

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page