SUY NIỆM VỀ CHÚA GIÊSU
Theo Phúc Âm Thánh Marcô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


V. Chúa luôn tha thứ
và kêu gọi kẻ tội lỗi

Trong kinh tin kính được dùng trong thánh lễ, chúng ta tuyên xưng: Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Mục đích của mầu nhiệm nhập thể là để cứu rỗi chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi, và giao hòa chúng ta lại với Thiên Chúa và anh chị em. Vì thế thật là an ủi cho chúng ta biết là chừng nào, khi được đọc thấy nơi đầu chương thứ hai của Phúc Âm theo thánh Marcô rằng Chúa Giêsu Kitô là Ðấng có quyền tha tội. Ðó là nội dung của bài suy niệm trước, về việc Chúa chữa lành người bất toại, để làm chứng Chúa thật là Ðấng có quyền tha tội. Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Tiếp tục bài phúc âm trên, đoạn phúc âm từ câu 13 đến 17 của chương 2, mạc khải thêm cho chúng ta biết về Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Không những Chúa Giêsu là Ðấng có quyền tha thứ tội lỗi, mà còn luôn luôn sẵn sàng xử dụng quyền đó với tình thương. Chúng ta có thể nhìn thấy điều nầy qua việc Chúa Giêsu kêu gọi người thu thuế, tức kẻ tội lỗi, là ông Lêvi, theo làm môn đệ Chúa, và chấp nhận đến dùng bửa với những kẻ tội lỗi. Chúng ta hãy đọc lại đoạn phúc âm nầy như sau:

"Tôi không đến để kêu gọi nguời công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".
Ðây là công bố tóm gọn mục tiêu chính yếu của cuộc đời nhập thể của Chúa Giêsu trên trần gian nầy. Càng đọc thêm sâu vào Phúc Âm theo thánh Marcô, chúng ta được hướng dẫn khám phá những đường nét nổi bật của mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Từ đầu chương 1 đến đây, chúng ta được chỉ cho biết dung mạo sau đây của Chúa Giêsu: Chúa rao giảng Lời cứu rỗi với uy tính và có đầy quyền năng của một vì Thiên Chúa để xua trừ ma quỷ và chữa lành các bệnh tật. Chưa hết. Chúa Giêsu còn chứng tỏ ngài có quyền tha tội. Rồi Ngài kêu gọi Ông Lêvi người thu thuế, tức kẻ tội lỗi công khai bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Chúa, hãy theo Ngài, và chấp nhận dùng bửa với những người tội lỗi và những kẻ thu thuế. Chúa hành động hoàn toàn khác lạ với những vị lãnh đạo tôn giáo của dân Israel thời đó, Chúa không loại bỏ ai ra khỏi tình thương cứu rỗi của Chúa. Ngược lại, Chúa đến với họ, kêu gọi họ theo làm đồ đệ của Ngài. Làm như vậy, không có nghĩa là Chúa Giêsu đồng ý nuông chiều theo những tội lội của con người. Không, Chúa Giêsu đến với kẻ tội lội và kêu gọi họ hãy ăn năn quay trở về với Thiên Chúa. "Thời giờ đã nên trọn. Hãy ăn năn hối cải và tin vào Tin Mừng". Chúa đã công bố như vậy ngay từ khởi đầu tác vụ rao giảng của ngài tại miền bắc Galilêa. Chúa không loại trừ hay cô lập người tội lỗi, nhưng đến với họ, để họ cảm nghiệm được tình thương của Chúa và quay trở về. Có cảm nghiệm được tình thương nhân từ và hay tha thứ của Thiên Chúa đối với mình, ta mới có thể hiểu rõ hơn đoạn phúc âm hôm nay, và quý trọng điều Chúa thực hiện cho con người chúng ta, khi Chúa chấp nhận bước vào trần gian, và luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta.. Thiên Chúa chấp nhận sự mỏng dòn yếu đuối của con người, và luôn sẵn sàng tha thứ. Chúng ta hãy noi gương sống của Chúa, để đừng bao giờ phán đoán và loại trừ anh chị em vì những tật xấu và những tội lỗi của họ. Là những con người mang lấy thân phận tội lỗi như nhau, chúng ta đừng công kích nhau, nhưng hãy giúp nhau khám phá ra tình thương của Thiên Chúa và khiêm tốn sám hối để lãnh nhận ơn cứu rỗi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page