SUY NIỆM VỀ CHÚA GIÊSU
Theo Phúc Âm Thánh Marcô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


I. Chúa Giêsu mời gọi
con người trở về

Chúng ta bắt đầu suy niệm đoạn Phúc âm từ câu 14-20, chương 1, phúc âm theo thánh Marcô; đoạn nầy gồm có hai phần chính: trước hết tác giả tóm lược giai đoạn khởi đầu rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, "liền sau khi Gioan bị nộp", và sau đó là tường thuật về việc Chúa gọi bốn môn đệ Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Chúng ta hãy đọc lại đoạn phúc âm như sau:

Tuy đoạn Phúc âm có hai phần khác nhau rất dễ nhận ra khi ta đọc qua lần đầu tiên, nhưng suy niệm thêm, ta sẽ thấy có một yếu tố căn bản duy nhất liên kết hai phần khác nhau của đoạn phúc âm trên. Yếu tố căn bản đó là "Tin Mừng Nước Thiên Chúa" mà Chúa Giêsu đến rao giảng cho con người rằng Tin Mừng Nước Thiên Chúa đã đến, và thời cứu rỗi đã đến lúc được nên trọn. Ước mong đợi chờ của Dân Chúa thời Cựu Ước nay được thành sự thật nơi Chúa Giêsu Kitô, Tin Mừng của Thiên Chúa Cha. Ước mong của con người khao khát ơn cứu rỗi trong mọi thời đại sẽ được thõa mãn, nếu con người thực hiện điều Con Thiên Chúa nhập thể muốn con người thực hiện; đó là: sám hối, trở về lại với Thiên Chúa mà mình đã lìa xa vì những tội lỗi đã phạm; và không phải chỉ dừng lại ở sám hối mà thôi, nhưng còn bước thêm một bước nữa là tin vào Tin Mừng, tin vào Chúa Giêsu Kitô, Tin Mừng của Thiên Chúa Cha. Nhưng không phải chỉ có Tin mà thôi. Ðức Tin sẽ không được trọn đủ, nếu không được thể hiện bằng một cuộc sống Theo Chúa, một cuộc sống dám liều bỏ mọi sự để theo Chúa, một cuộc sống hoàn toàn chỉ vì Chúa và như Chúa mà thôi. Như thế, sám hối, tin nhận và sống theo bên cạnh Chúa, như những đồ đệ được Chúa mời gọi: Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan, đó là thái độ căn bản của mọi người Kitô trong mọi thời đại.

Tin Mừng Nước Thiên Chúa đã đến và hiện diện gần bên cạnh con người, bên cạnh mỗi người, trong hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Cách nói mà tác giả phúc âm Marcô dùng để tóm gọn lời Rao Giảng của Chúa Giêsu: Nước Thiên Chúa đã đến, được hiểu theo hai hướng: từ phía Thiên Chúa, chương trình cứu rỗi đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Nước Thiên Chúa đã đến, đã được thực hiện; thời cứu rỗi đã đến lúc được nên trọn nơi Chúa Giêsu Kitô. Ðó là ý nghĩa thứ nhất.

Hướng thứ hai, từ phía con người, thì còn cần thái độ đáp lại của con người. Thiên Chúa không thể cứu rỗi ai, nếu người đó không muốn. Con người cần sám hối, tin nhận, và sống theo làm môn đệ Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến, và hiện diện gần bên mỗi người, chờ đợi mỗi người đáp trả, mở rộng tâm hồn đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đến công bố Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta cần đón nhận Tin Mừng đó, trước hết bằng việc sám hối, rồi mới có thể Tin nhận, và sống theo Chúa trọn vẹn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page